Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Svensk skogsindustri står för mycket mer än tidningspapper

Att skogsindustrin är en framtidsbransch ur många perspektiv kan Södras vd Lars Idermark bekräfta:
– 2014 var ett bra år för svensk skogsnäring och för Södra. Vi hade ett förbättrat marknadsläge, goda priser för papper, massa och trävaror och dessutom en gynnsam valutasituation.

Den breda allmänheten – kanske media synnerhet – förknippar skogsindustrin med minskad efterfrågan på tidningspapper och grafiska papper – men det är inte hela bilden. Den svenska skogsindustrin lever inte enbart på grafiska papper utan mycket av den svenska skogsråvaran går till massa för andra produkter – även träbyggandet ökar och användningen av trä vidgas hela tiden.
– Södra är redan i dag en ledande leverantör av massa för avsalumarknaden, har ett starkt varumärke, hög kvalitet och nöjda kunder. Den svenska skogen har aldrig varit så rik, så välvuxen och den växer idag mer än vad som avverkas. Det finns stora möjligheter att öka avverkningen utan att skogen minskar och samtidigt är skogsråvara ett klimatsmart alternativ. Träd är förnybara, återvinningsbara och fångar dessutom koldioxid när de växer, säger Lars Idermark.

I grunden effektiv, innovativ och välinvesterad
Massamarknaden är global och Södra säljer merparten av sin massa på export. Globalt finns en tillväxt i efterfrågan på mellan tre till fem procent per år. Södra är i dag en av de största leverantörerna i av nordisk barrmassa (NBSK) i Europa men säljer även en del i Asien.
Utöver tillverkning av avsalumassa tillverkar Södra även dissolvingmassa som kan användas för textilproduktion som till exempel lyocell.
– Svensk skogsindustri genomgår i vissa delar en större omvandling till följd av digitaliseringen och nya konsumtionsmönster, men den är i grunden effektiv, innovativ och välinvesterad – även om det förstås finns undantag. I en mer global marknad kommer enbart produktionsanläggningar och företag som har starka kassaflöden, effektiv produktutveckling och förändringsförmåga att överleva, understryker Lars Idermark.
Den stabila efterfrågan av avsalumassa och den goda tillgången på skogsråvara gör att Södra vågar investera i ökad massaproduktion, det ligger också i uppdraget från skogsägarna att skapa avsättning för virkesråvaran.

Förutsättningar för lönsam tillväxt
Södra ska investera drygt fem miljarder kronor i sina massabruk under de kommande åren, varav drygt fyra miljarder i Värö utanför Varberg. Produktionskapaciteten ökar och tillverkningen blir samtidigt mer effektiv och framför allt mer energieffektiv.
En positiv effekt av massaproduktionen är att det genereras överskottsel som säljs som ”grön el” på elmarknaden och det kan till exempel bidra till att värma villor. Själva produktionen av massa är fossilfri. Lars Idermark fortsätter:
– Södra jobbar efter en koncernstrategi där kärnan är att skapa förutsättningar för lönsam tillväxt i en mer sammanhållen koncern. Detta kräver omfattande investeringar i våra massabruk och skapar långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Vi kraftsamlar också inom sågade trävaror där vi under 2014 fusionerat två affärsområden till ett och kommer med ett starkare marknadserbjudande för sågade och hyvlade trävaror samt interiörträprodukter.

Mer fokus på innovation och hållbarhet
Innovation och hållbarhet kommer få en mer framträdande plats i Södra framöver. Ett företag som inte arbetar med produktutveckling, forskning och utveckling samt innovation kommer över tiden att möta stora problem i en allt tuffare konkurrens. Därför satsar Södra på de här områdena, bland annat genom att rekrytera en ny innovationsdirektör, Laila Rogestedt från Borealis. En innovativ verksamhet bidrar också till att höja intresset för industri och teknik bland ungdomar.
Hållbarhetsarbetet stärks också. Södra har redan idag en stark position här genom att skogen är en förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar råvara. Ambitionen är att bli ledande inom hållbar utveckling, där ägarformen med cirka 50 000 aktiva och ansvarstagande skogsägare bidrar till en stark plattform för detta arbete.