Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Svenskt företag levererar verktyg för utveckling av cancerbehandlingar världen över

Sjukvården behöver bli mer personcentrerad med mer avancerad diagnostik och behandlingar som kan skräddarsys efter individuella behov och förutsättningar. Idag är det allmänt känt att befintliga cancerbehandlingar inte har önskad effekt på vissa patienter, men de sätts ofta in ändå. Med hjälp av konstgjorda DNA-strängar kan mer specifika behandlingar utvecklas.

Syntetiska korta DNA- och RNA-sekvenser, så kallade Oligonukleotider, kan användas för att detektera flera olika typer av sjukdomar. De kan också användas för att utveckla helt personspecifika cancerbehandlingar, vilket är det vanligaste användningsområdet för Oligonukleotider tillverkade av det svenska teknikföretaget Scandinavian Gene Synthesis, SGS.

Tydlig roll inom onkologi
SGS tillhandahåller ett av de allra viktigaste verktygen för att världens ledande utvecklare av läkemedel och cancerbehandlingar ska kunna bedriva sin verksamhet. I slutändan handlar det om att med hjälp av en mer personcentrerad vård öka livskvalitet för fler och till och med rädda liv. SGS spelar en nyckelroll men befinner sig samtidigt bakom kulisserna.
– Vi är nog ganska anonyma för allmänheten, men vår roll är tydlig när gäller utveckling av nya behandlingar inom onkologi, konstaterar Uwe Dehnert, vd på Scandinavian Gene Synthesis AB.
SGS produkter håller en hög kvalitet och renhet som gör att de efterfrågas av läkemedelsutvecklare världen över. Med renhet menas att det är rena, kundspecifika DNA-strängar utan kontaminering av annat DNA. Det är en mycket komplex process som ligger bakom framtagningen, och det finns inte så många aktörer i världen som kan erbjuda likvärdiga produkter. Det ger SGS en unik ställning på marknaden.

Tillväxt på 30 procent
SGS har haft en mycket spännande tillväxt sedan företaget etablerades 1990. Det är speciellt under de senaste åren som tillväxtresan tagit fart, det handlar om en expansion som motsvarar ungefär 30 procent årligen i både försäljning och omsättning. Trots rådande situation i omvärlden tycks 2020 inte bli något undantag.
– Vi befinner oss nu mitt uppe i en flytt som ska ge oss ännu bättre förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi behöver större ytor, men att flytta från Köping till Västerås har också mycket att göra med en strategisk satsning för vår framtida kompetensförsörjning, förklarar Uwe Dehnert.

Nästa steg tas i Västerås
SGS flyttar hela fabriken, inklusive utvecklingslaboratorier och lager, huvudkontor och HR, till Västerås. Närheten till stora Life Science-kluster i Stockholm, Mälardalen och Uppsala kommer högst sannolikt att påverka SGS fortsatta utveckling positivt. Anläggningen kommer att bli ungefär tre gånger större, men rekryteringsområdet kanske tiofalt större.
– Egentligen är det svårt att jämföra Köping och Västerås – det är städer med helt olika förutsättningar. SGS har byggt upp en mycket bra grund och ett stabilt företag från Köping, men nästa steg i vår utveckling kommer att tas i Västerås och det är något som vi verkligen ser fram emot, avslutar Uwe Dehnert.