Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Svenskt snus är världsunikt

Swedish Match har varit en viktig del av svensk industri och handel sedan 1900-talets början. Snusfabriken i Göteborg byggdes 1981 och är en stor och viktig arbetsgivare, dessutom genereras ytterligare tillväxt genom indirekta arbetsmöjligheter som skapas genom företagets aktiviteter och servicebehov.

Swedish Match har ett tvåhundraårigt arv av snustillverkning och med välkända varumärken som General, Göteborgs Rapé och Ettan är de marknadsledande i Norden inom kategorin svenskt snus. Ettan, som grundades 1822, är ett av Sveriges äldsta aktiva varumärken. Trots att smaken är densamma har processen för att tillverka svenskt snus förädlats mycket under åren.

Egenutvecklad kvalitetsstandard
Snusfabrikerna i Göteborg och Kungälv hör till världens mest moderna. I Göteborg tillverkas lössnus och originalprillor och i Kungälv fokuserar produktionen på innovation och nya produkter. Snus klassas som livsmedel och tillverkningen är därmed hårt reglerad gällande hygien, bakteriehalter med mera. Swedish Match har satsat på att överträffa kraven och har mycket strikta riktlinjer för hur snuset får odlas och hur det ska malas, beredas och packas.
– Tack vare vår egenutvecklade kvalitetsstandard, Gothiatek, kan vi hålla en jämn och hög kvalitetsnivå i enlighet med vad konsumenterna förväntar sig. Den standardiserade tillverkningsprocessen styr varje del i produktionskedjan, från tobaksfält världen över till våra fabriker i Sverige. På så vis präglar Gothiatek hela produktionskedjan, från frö till färdig dosa, förklarar Michaela Lindfors, marknadsassistent på Swedish Match skandinaviska division.
Det som gör snus från Swedish Match unikt är således dess höga och jämna kvalitet och låga förekomst av oönskade ämnen, vilket i sin tur är resultatet av ett omfattande arbete byggt på företagets samlade kunskap om vad snus är och hur bästa möjliga produkt framställs. General är idag världens största snusvarumärke, och Göteborgs Rapé är Sveriges enskilt mest sålda produkt.

Oskälig skattehöjning
Trots att tobakskonsumtionen i Sverige ligger på jämförbar nivå med andra europeiska länder så är risken för tobaksrelaterade sjukdomar mindre. Det är en paradox som inom forskningsvärlden kommit att kallas för The Swedish Experience, ett fenomen som med stor sannolikhet grundar sig på det faktum att svenskarna röker minst i Europa, knappt 13 procent mot 28 procent som är genomsnittet enligt EU:s statistikbyrå, resten snusar.
– Även om snus bevisligen har betydligt lägre hälsopåverkan än cigaretter så har skattehöjningen under den senaste mandatperioden höjts mer på svensktillverkat snus än utländska dokumenterat skadliga cigaretter, informerar Maja Dahlberg, kommunikationschef på Swedish Match.
En sådan oskälig höjning främjar inte folkhälsan vilket enligt politikerna är syftet med höjningen, menar hon. Det handlar om att regeringen sedan tillträdet har valt att höja snusskatten med totalt över 280 procent efter deras senaste förslag, medan skatten på cigaretter höjts med cirka 50 procent under samma period.

Stora förväntningar på ny snusbutik
Trots att Swedish Match står inför stora utmaningar med tanke på beskattningen så fortsätter man att investera i produktutveckling och nya satsningar för att tillgodose konsumenternas önskemål.
– Ett exempel som illustrerar vårt engagemang är den nya snusbutiken i Strömstad som vi öppnat efter succén med den första butiken i Stockholm, informerar Maja Dahlberg.
Butikerna är i första hand en mötesplats för befintliga snusare och rökare som vill byta från cigaretter, en plattform med unika möjligheter att få personlig vägledning och information från kunniga kundvärdar. Förväntningarna i Strömstad är närmast skyhöga efter Stockholmsbutikens starka utveckling och som har besökande turister från hela världen.
En betydande utmaning för Swedish Match framåt är dock att anpassa sig efter den tobakslagstiftning som EU nyligen beslutat om och som den svenska riksdagen inom kort skall ta ställning till.
– Som förslaget ser ut nu kommer vi förbjudas att ange innehållsförteckning på dosan liksom berätta för konsumenten vad snuset har för karaktär och smak. Det är enligt mig helt befängt att vi – i en tid då samhället ropar efter ökad transparens – förbjuds berätta för konsumenten vad produkten innehåller, avslutar Maja Dahlberg.

Kort om GOTHIATEK®
Gothia Tech är Swedish Match egna kvalitetsstandard. Det ställer krav på:
Högsta tillåtna halter av oönskade ämnen som finns naturligt i tobaksplantan
På råvarans kvalitet
På tillverkningsprocessen
På kvalificerad produktinformation till konsumenten