Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Svenskutbildade sjöbefäl eftertraktas internationellt

Sjöfarten spelar en huvudroll i utvecklingen av framtidens säkra, effektiva och miljöanpassade transportsystem. Att sjöfarten dessutom är en internationell angelägenhet spär på behovet av att ständigt ligga steget före i utvecklingen av nya, mer effektiva transporttjänster. Specialistkunskaper inom fartygstransporter och logistik är därför en eftertraktad tillgång inom all exportindustri.

Mot bakgrund av att sjöfarten är en av världens mest konkurrensutsatta branscher ser Chalmers tekniska högskola ett stort behov av att hålla en hög profil när det gäller utbildning av framtidens sjöbefäl.
Vid Institutionen för sjöfart och marin teknik på Lindholmen i Göteborg utbildas både sjökaptener och sjöingenjörer. Dessutom bedrivs fortbildning för sjöbefäl på alla nivåer. Utöver det erbjuds även en yrkesinriktad kandidatutbildning inom sjöfart och logistik, en utbildning som framförallt behandlar sjöfartens viktiga landbaserade processer som komplement till det marina. Två internationella masterprogram kompletterar utbildningsutbudet.

Förser branschen med kunskap
Varvat med internationellt erkänd forskning platsar Chalmers utbildningar inom det marina bland världens främsta. Och det är viktigt för Sverige som gammal sjönation, inte minst nu när de flesta av världens fartyg opererar under annan flagg. Tack vare kvalitativa utbildningar kan den globala sjöfarten fortsätta att präglas av svensk styrka, kunskap och framsynthet.
– Sjöfarten är en ytterst konkurrensutsatt bransch och har alltid varit det. Svenskutbildade sjöbefäl kan framförallt hävda sig med en hög kunskapsnivå och vi vet att våra studenter är efterfrågade på den globala arbetsmarknaden. Vi förser branschen med kunskap, det hänger ihop med ytterligare ett viktigt uppdrag och det är att bidra till en ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö inom sjöfarten generellt, förklarar professor Lennart Josefson, prefekt vid Institutionen för sjöfart och marin teknik.
Arbetsmiljö och arbetsvillkor inom sjöfarten skiftar kraftigt beroende på var i världen man befinner sig. Norra Europa har tagit en tätposition men globalt finns det mycket kvar att göra. Chalmers har som utbildare av framtidens sjöbefäl en central roll i det arbetet.

Gigantisk arbetsmarknad
Sjöfarten som helhet är en gigantisk arbetsmarknad med väldigt många olika roller. Eftersom utvecklingen går mot mer miljövänliga transporter blir sjöfarten dessutom mer attraktiv. För varje anställd ombord på fartygen krävs upp till sju landbaserade tjänster som ger support under hela resan. Hela transportkedjan är beroende av att den landbaserade personalen kan optimera flöden, planera rutter och effektivisera i alla led.
– Sjöbefälens roll kan liknas vid läkare eller pilot, det krävs certifikat för att få utöva yrket och man måste dessutom förnya sin behörighet med jämna mellanrum. Det ställer höga krav på individen, men även på oss som utbildar morgondagens sjökaptener och ingenjörer. Att vi dessutom erbjuder utbildningar för den landbaserade personalen är en fjäder i hatten, säger affärsutvecklare Staffan Strive, som själv varit aktiv som sjöbefäl under många år och som därefter valde att gå vidare i olika landbaserade roller.

Tyngd i Chalmers utbildningar
Chalmers utbildningar är attraktiva internationellt, och det förstärks ytterligare genom att man integrerar undervisning på engelska med färdighetsträning, som är så viktigt i säkerhetskritiska yrken, med hjälp av nya simulatorer. Att aktuell forskning inom allt från behandling av havstulpaner på fartygsskrov till konstruktion av propellrar dessutom integreras i utbildningarna är ytterligare en förhöjande aspekt.
– På många håll i världen bedrivs utbildning som enbart ser till behovet av certifikat. På Chalmers ser vi till helheten där certifikatet är viktigt, men även fokus på ledarskap, affärsmannaskap och hållbar utveckling. Genom att integrera forskning i alla utbildningar har vi lyckats skapa en tyngd som är svår att identifiera på andra ställen, menar Staffan Strive.