Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Sverige kan mer med rätt reformer

Många är nog nyfikna på årets Almedalsvecka. Med många högaktuella frågor på agendan rustar Anna Kinberg Batra för en händelserik vecka. I Affärstidningen Näringsliv delar hon med sig av sina tankar inför ett av årets viktigaste evenemang.

Vad betyder Almedalsveckan för Moderaterna i år? Vilka huvudfrågor kommer partiet att ta upp?
– Jag hoppas att Almedalsveckan ger tillfälle för alla att prata om vad som behöver göras för att Sverige ska fungera och stå starkare framåt. Särskilt i en tid när vi står inför stora utmaningar. Vi befinner oss i en flyktingkris som ännu inte är över. Fler människor måste få sitt första jobb. Otryggheten är stor i många områden runt om i Sverige och skolan måste bättre rusta barn och unga med kunskap. Därtill möter vi en osäker omvärld med nya hot och risker. Sverige kan mer, jag vill att alla oavsett varifrån du kommer och vilken bakgrund du har kan växa och komma till sin rätt. Därför måste vi bryta det nya utanförskapet. Det är avgörande för Sveriges utveckling och styrka att alla människor rustas med kunskaper och att fler måste få ett jobb att gå till.

Vilka förväntningar har Anna Kinberg Batra personligen på Almedalsveckan i år? Vilka möjligheter ger evenemanget med tanke på rådande politiska läget?
– Det är alltid roligt att besöka Almedalsveckan och jag ser fram emot att hålla mitt tal. Det brukar vara bra stämning och många spännande möten med olika människor. Almedalsveckan är också ett bra tillfälle att visa att Sverige kan mer med rätt reformer.

Hur ser Anna personligen på evenemangets möjligheter att påverka och engagera ur näringslivssynpunkt? Hur ska exempelvis jobbfrågan drivas vidare?
– Almedalsveckan är en unik svensk aktivitet som visar på vår tradition av öppenhet och ett offentligt samtal där alla ges utrymme att vara med och påverka. Det är positivt att många olika delar av samhället engagerar sig i diskussionen om hur vi ska få fler i arbete och få fler företag att växa. I dag lever en av sju i arbetsför ålder i utanförskap. Det tycker jag är helt oacceptabelt. Därför ska arbete alltid löna sig och fler måste få chansen till det första jobbet, men det behöver också finnas tydliga krav på ansträngningar och vi måste redan från första dagen fråga människor som kommit hit vad de kan. Det är frågor som jag ser framemot att få diskutera mer i Almedalen.

För att ha en fungerande välfärd måste Sverige ha starka förslag – hur ser den långsiktiga planen ut för det enligt Moderaterna?
– Sverige kan mer och för att Sverige ska fungera och möta de utmaningar som ligger framför oss krävs det ledarskap och reformer. Det är därför vi har arbetat med att ompröva vår politik och fortsätter att utveckla den på flera områden. Det handlar exempelvis om migrations- och integrationspolitiken där vi drivit regeringen framför oss, men även om skolpolitiken där vi drivit på om betygen, bättre och extern rättning av nationella prov samt att lärare ska få mer tid för undervisning. Sverige behöver en bättre politik så att fler ska få sitt första jobb, att fler elever lär sig mer i skolan, att tryggheten ökar och att vi kommer tillbaka till överskott. Detta kommer vara kärnan i de reformer vi går fram med. Reformer och förslag ska inte presenteras för maktens skull utan från vad Sverige behöver. Den som ska leda en regering måste ha en plan för hur Sverige blir starkare framåt. Jag ser fram emot att visa att jag har det.

Maria Lind