Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges äldsta passagerarrederi finns på Gotland

Året var 1865 då Rederi AB Gotland grundades under namnet Ångfartygsbolaget Gotland och därmed är företaget idag Sveriges äldsta passagerarrederi. Ända sedan starten har Rederi AB Gotland varit en viktig faktor i utvecklingen av Gotland och öns attraktivitet som hemort och besöksmål.

Bolaget startades av dåvarande landshövdingen Henrik Gyllenram (1814-1890) och ett antal större näringslivsidkare på Gotland för att skapa en kontinuitet och säkerhet i kommunikationerna till och från Gotland.
– Samtidigt fick gottlänningarna teckna aktier i bolaget och vid starten var det 1.500 aktieägare. Det blev en gotländsk folkaktie och så är det än idag. Idag har vi 2.300 aktieägare och av dem är 1.500 – 1.600 bofasta på Gotland, berättar Håkan Johansson, vd på Rederi AB Gotland.
Affärsidén hos Rederi AB Gotland är att investera i fartyg inom färje-, ro-ro- och produkttankområdena. I detta ingår att aktivt delta i utvecklandet av nya fartyg. Strategin är att främst koncentrera investeringarna till nya generationer fartyg med hög tekniknivå.
Rederi AB Gotland driver sedan 1998, via dotterbolaget Destination Gotland AB, trafiken mellan Gotland och fastlandet enligt avtal med svenska staten. Genom att utveckla modernt passagerartonnage, som uppfyller de strängaste miljö- och säkerhetskraven, kan Rederi AB Gotland ge passagerare och godskunder snabba transporter till rimliga priser och hög driftsäkerhet.

Produkttankfartyg
Sedan 1988 driver bolaget också produkttankverksamhet med 14 produkttankfartyg. Satsningen på produkttankfartyg sker för att balansera beroendet av färjemarknaden. Managementansvar för produkttankfartygen ligger hos andra rederier.
Inom produkttank har Rederi AB Gotland utvecklat en ny klass MR-fartyg med isklass 1A Super som kallas Gotlandklassen.
– Gotlandstrafiken och produkttankfartygen är våra huvudverksamhetsområden, men vi driver också hotell i Visby och ett antal kommersiella fastigheter på Gotland, berättar Håkan Johansson.
GotlandsResor AB är ett av Gotlands ledande företag inom besöksnäringen med 20 åretruntanställda, som utökas till ett hundratal under vår- och sommarsäsong.

Stor satsning på miljön
Rederi AB Gotland lägger starkt fokus på miljön.
– Vi är väldigt ambitiösa på miljösidan, framför allt i Destination Gotland. Vi är det enda passagerarrederiet som har katalytisk avgasrening installerad på samtliga färjor. Det kommer att bli hårdare krav på svavelhalt i bränslet från och med 2015, men vi har sedan många år tillbaka ett lågt svavelbränsle i våra fartyg, säger Håkan Johansson och fortsätter:
– Vi har ett operativt arbete på miljösidan och det gäller även när vi tittar framåt. Vi är inne i ett teknikskifte nu där flera operatörer tittar på LNG, alltså kyld naturgas, och metanol som bränsle. På lång sikt är vårt mål att få ner beroendet av kolvätebaserade energikällor helt och hållet.
Just nu arbetar Rederi AB Gotland med ett specifikt projekt, där man tittar på möjligheterna att använda biogas som värmeförsörjning på fartyg när de ligger i kaj.
– Gotland har ju mycket livsmedelsindustri och det innebär att det finns bra förutsättningar för att producera biogas, konstaterar Håkan Johansson.
Rederi AB Gotland visar ansvar gentemot kunderna genom att alltid eftersträva bästa kvalitet på företagets produkter och tjänster. Med kunder avses alla kategorier, från enskilda passagerare på färjorna till en befraktare av företagets produkttankers.