Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Sveriges bästa infrastruktur

Arvikaborna är mycket nöjda med kommunens arbete för att ständigt förbättra tjänster kring elnät, vatten och avlopp samt renhållning. De är faktiskt bland de nöjdaste i Sverige. Det visar SCB:s medborgarundersökning från 2015 där samtliga tjänster kring Arvikas infrastruktur får toppbetyg.

Det kommunala servicebolaget Arvika Teknik ansvarar precis som namnet antyder för all teknisk infrastruktur i Arvika kommun. Förutom elnät, VA och renhållning sköter teknikbolaget även kommunens gator och vägar, driften av kommunnätet, fjärrvärmeverket och kommunens kraftproduktion.

Satsar på grön teknik
Att satsa på ny teknik som minskar avtrycket på miljön är en självklarhet på Arvika Teknik. Det vittnar också den senaste investeringen om – Arvika har nu Sveriges till ytan största solcellspark med 4000 paneler som monterats upp någon kilometer norr om tätorten utmed riksväg 61.
Parken gav 930.000 kWh ren förnybar energi under 2015 – och då togs den inte i drift innan februari månad.
– Produktionen är större än vad de ursprungliga kalkylerna visat och det tycker vi är oerhört positivt. Att det dessutom råder stabilitet i produktionen är också väldigt gynnsamt, liksom att parken kräver minimalt underhåll med tillsyn någon gång i veckan, kommenterar Anders Norrby, vd på Arvika Teknik.

Hög kundnöjdhet
Arvika Teknik har ett tydligt kundfokus och strävar efter att bli ännu bättre.
– Det är särskilt roligt att våra tjänster uppskattas av våra kunder och invånare, fortsätter Anders Norrby. Vid SCB:s senaste mätning av Nöjdmedborgarindex fick Arvika högst betyg av alla undersökta kommuner i Sverige för vår renhållningsverksamhet. Dessutom fick samtliga av våra verksamheter som ingår i undersökningen höga betyg – bland topp 10 i Sverige.
Anders framhåller också att det är personalens engagemang och kompetens som ligger bakom framgångarna:
– Våra medarbetare känner sig stolta över vår verksamhet och det ger större arbetsglädje. Det i sin tur bidrar till att de fortsätter att göra ett bra jobb där kunderna blir nöjda – det är ett gott arbetsklimat vi har lyckats skapa och det värnar vi om att bibehålla.