Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Sveriges bästa ingenjörsutbildningar

Ingenjörsutbildningarna vid Högskolan Väst är bland de bästa i Sverige. Det visar Universitetskanslerämbetets stora nationella utvärdering av landets teknik- och ingenjörsutbildningar som presenterades i höstas. De fina resultaten gläder inte bara studenter och anställda vid högskolan, utan även näringslivet i regionen som gynnas av att ha en attraktiv och stark partner inom akademin.

Högskolan Väst har sedan starten 1990 varit med och byggt upp en hög kunskapsnivå i Fyrbodal och Västra Götaland. Att utbildningarna håller hög kvalitet finns nu svart på vitt sedan Universitetskanslerämbetet presenterat den senaste utvärderingen omfattande nästan samtliga av landets teknik- och ingenjörsutbildningar. I utvärderingen fick samtliga ingenjörsexamina vid Högskolan Väst omdömet Hög kvalitet.
– Utvärderingen visar att våra pedagogiska arbetssätt med arbetsintegrerat lärande och samverkan med företag inom det vi kallar för Co-op ger mervärden som även syns i de akademiska resultaten, säger prefekt Liselott Lycke, Institutionen för ingenjörsvetenskap.

Levererar vass ingenjörskompetens
Resultaten slår hål på myten om att mindre högskolor inte kan leverera utbildning av absolut högsta kvalitet i konkurrens med större lärosäten, men för Högskolan Väst innebär utvärderingen framförallt ett kvitto på att man kan leverera ren konkurrenskraft i form av vass ingenjörskompetens till regionens företag.
Från dag ett har Högskolan Väst tydligt kommunicerat en vision om att verka nära och tillsammans med det regionala näringslivet. Arbetsintegrerat lärande har alltid varit en naturlig del av utbildningsverksamheten och finns med i samtliga teknikutbildningar. Det höjer ribban markant för ingenjörsutbildningarna, menar Liselott Lycke.
– Ingenjörsutbildningar är yrkesrelaterade och de kräver ett stort mått av verklighetsförankring, förklarar hon.
Trots det domineras de flesta av landets ingenjörsexamina av traditionella teoretiska utbildningsmetoder. På Högskolan Väst varvas det teoretiska med praktiska inslag som placerar teorierna i rätt sammanhang. Det stärker inte bara studenterna, utan innebär också stora fördelar för regionala företag.

Framgångsrik samverkansmodell
Entreprenörsklimatet på Högskolan Väst är också ett av landets bästa med många avknoppningsföretag som under åren blivit viktiga samarbetspartners för fortsatt utveckling i gränslandet mellan akademi och näringsliv.
– Arbetsintegrerat lärande tillämpas inom alla våra teknikutbildningar. Inom flera av ingenjörsutbildningarna har vi dessutom speciella samverkansprogram, Co-op, där studenter anställs av företag under en viss tid. Det blir som en förlängd provanställning för företagen, fast utan den stora ekonomiska risken som rekryteringsarbetet annars ofta förknippas med, berättar Liselott Lycke.
Co-op har blivit en mycket framgångsrik pedagogisk modell som tillämpas på högskoleingenjörsprogrammen i maskinteknik, elektroteknik och industriell ekonomi. Modellen är så pass framgångsrik, att flera regioner nu anmält intresse för samverkan. Högskolan Väst har inlett samarbete med företag i både Västervik och Oskarshamn som kommer att få ta emot studenter från och med i höst. Tanken är att fler regioner ska anslutas som partners inom Co-op.

Stöttar industriell utveckling
Trollhättan kan med all rätt kallas för Västra Götalands teknikcentrum även efter Saab. I regionen finns fortfarande många framstående underleverantörer inom tillverknings- och fordonsindustrin, verksamheter som i allra högsta grad är med och driver den tekniska utvecklingen inom svensk industri.
– Vår ambition är att stötta regionens företag och den industriella utvecklingen här. För oss är Co-op en kvalitetsindikator som med fördel kan integreras i fler utbildningar framöver, avslutar Liselott Lycke.