Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Sveriges bästa läge

Eskilstuna ligger precis rätt. Som en del av Stockholm-Mälardalen har Eskilstuna troligtvis Sveriges bästa läge, med bra kommunikationer till och från huvudstadsregionen samt Arlanda. Dessutom kan Eskilstuna fortfarande erbjuda mark och lokaler till konkurrenskraftiga priser.

Läget är utan tvekan en av Eskilstunas främsta konkurrensfaktorer. I regionen finns dessutom god tillgång på kompetent arbetskraft. Man når ungefär 3,5 miljoner människor inom en timme, och cirkeln kring Storstockholm blir allt större. Numera benämns Stockholm – Mälardalen som en region och där ingår Eskilstuna som en dold juvel.

Allt hänger ihop
Det talas allt mer om Eskilstuna. Många företag har redan upptäckt fördelarna med den mindre staden, och då inte minst i fråga om läget. För ett antal år sedan antog kommunen en ny logistikvision, som manifesterades genom bygget av en ny kombiterminal. Logistiksatsningen omfattar även en logistikpark med aktörer som DHL i spetsen.
Utvecklingen av Eskilstuna som logistiknav hänger även ihop med andra områden, där de viktigaste och främsta möjligheterna ligger i utveckling av attraktiva bostäder och lokaler. Eskilstuna Kommunfastighet utvecklar staden genom sina tre affärsområden Bostäder, Lokaler och Bad. I beståndet finns närmare 8000 bostäder, över 500.000 kvadratmeter lokalyta för kommunal verksamhet samt kommunens badhus, Munktellbadet, som öppnade 2016.

Nybyggen kan påbörjas under året
Gemensamt för alla satsningar inom Kommunfastighet är ett tydligt fokus på hållbarhet. Det är Munktellbadet ett uppenbart exempel på, som det första badhuset i Sverige som certifierats på den högsta nivån enligt svensk standard – Miljöbyggnad Guld. Alla nya byggnationer kommer inte att certifieras på samma nivå, men ambitionen är att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver i kommande projekt.
För att möta efterfrågan som högst sannolikt har med det fördelaktiga läget att göra kommer Kommunfastighet att se över möjligheterna att påbörja nya byggprojekt under slutet av 2020 – början av 2021. Detta gäller för affärsområde Lokaler. På bostadssidan pågår redan ett flertal projekt som sammantaget kommer att generera över 300 nya bostäder per år, i linje med kommunens mål.
Eskilstuna Kommunfastighet ska med andra ord fortsätta vara en drivmotor för kommunens och regionens utveckling.