Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges direklinje till Nordamerika bygger för framtiden

Atlantic Container Line AB, ACL, går på högtryck och under andra halvan av 2015 påbörjas en föryngring av tonnaget. ACL har gått en annan väg än de flesta av sina konkurrenter. Istället för att fokusera på största möjliga containerfartyg så har bolaget valt att fortsätta med sitt Con/Ro-koncept, i samma storleksklass som befintliga fartyg.

ACL är ett nischrederi med direktlinje mellan Göteborg och Nordamerikas östkust som trafikerats sedan 1967. Bolaget äger tolv fartyg, varav fem ingår i A-service som med snabba transittider trafikerar Hamburg, Göteborg, Antwerpen, Liverpool, Halifax, New York, Baltimore och Norfolk. Fartygen som sysselsätts i denna rotation är världens största kombinerade Con/Ro fartyg, det vill säga med kapacitet för både containers, RoRo och bilar.
– Denna möjlighet ger våra kunder all tänkbar flexibilitet över Nordatlanten, säger Anders Ivarsson, vd för den svenska verksamheten.

Fem nya Con/Ro fartyg
ACL har för närvarande en produktionsorder på fem nya Con/Ro fartyg, som kommer att levereras av varvet Hudong-Zhonghua Shipbuilding, Shanghai. Det första fartyget, Atlantic Star, kommer i trafik under tredje kvartalet i år.
För ACL är detta en viktig milstolpe. Genom att göra de nya fartygen endast cirka fyra meter längre och cirka fem meter bredare än nuvarande fartyg, genereras en kapacitetsökning med cirka 100 procent på containers och omkring 50 procent för RoRo och bilar. De nya fartygen kommer att vara miljövänligare, snabbare och effektivare än de nuvarande.
– Gällande containers på Nordatlanten har vi idag en marknadsandel på fyra procent och vi växer till åtta procent, vilket gör oss till topp fyra på en förhållandevis liten trad. Vi ser tillväxt inom samtliga våra kundsegment och det känns väldigt bra att kunna växa tillsammans med våra kunder, säger Anders Ivarsson avslutningsvis.
ACL AB är ett helägt dotterbolag till Grimaldi Group, Neapel, Italien.
Följ gärna nybyggnationen här: www.nextgenerationconro.com