Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges främsta soldater

Livregementets husarer i Karlsborg, K 3, utbildar Sveriges mest insatta förband. K 3 rymmer flera av Försvarsmaktens viktigaste funktioner och är först på plats i nationella såväl som internationella insatser. Här finns förutom lätta bataljonen även en underrättelsebataljon som i sin tur även omfattar ett kompani med fallskärmsjägare. Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, är också förlagd till Karlsborg.

Livregementet etablerades 1667 men hade redan på 1500-talet en upphöjd funktion i det svenska försvaret. Traditionen lever kvar i dagens K 3 som bedriver sin verksamhet vid Karlsborgs fästning alldeles intill Vätterns strand.
– Vi förvaltar på många sätt ett varumärke inom Försvarsmakten som förknippas med att vi är ett gammalt utvalt livregemente. Tidigt utvecklades en förbandsanda här i Karlsborg som är påtaglig än idag och som vi för vidare till nästa generation soldater. Jag tror att mycket av den tradition som vi fortfarande bär med oss är precis det som lockar nya rekryter hit till K 3, säger regementschef överste Anders Löfberg.

Attraktiv arbetsplats
Anders Löfberg började själv på K 3 för 35 år sedan. Han beskriver den första tiden som ett unikt tillfälle att få lära känna sig själv och bli medveten om sin egen förmåga.
– Tjänsten är oerhört prövande, men samtidigt får man så mycket mer tillbaka i form av självinsikt, bland annat. En arbetsgivare jag känner har berättat att just det företaget lagt åtskilliga miljoner kronor på felrekrytering. Våra soldater utbildas här av oss, de har således redan en grundläggande utbildning och blir en ren tillgång från första dagen hos sin andra arbetsgivare. Det borde vara oerhört värdefullt för vilket företag som helst, anser Anders Löfberg.
För Karlsborg så innebär försvarets närvaro bland annat en stor mängd arbetstillfällen, som dessutom kommer att utvidgas framöver i takt med att fler hel- och deltidssoldater anställs. Uppskattningsvis behövs ytterligare 350 på heltid och lika många på deltid fördelade på de olika förbanden på K 3.

Borde satsas mer på teknik
Livregementet har sedan 2009 deltagit i alla internationella insatser som Försvarsmakten gjort fram till idag. K 3 är först på plats med ett lätt anfallsprogram och Sveriges enda underrättelsebataljon.
Underrättelsebataljonen samlar information genom spaning och med hjälp av avancerad optisk utrustning som bildförstärkare och olika slags kikare. Underrättelserna inhämtas även genom obemannade luftfarkoster, UAV, som finns i lite olika utföranden beroende på uppdragets omfattning.
– Tekniken bakom UAV kan med fördel användas även i civila applikationer, såsom vid brand och säkerhetsövervakning. Det borde satsas mer på utveckling av den här typen av teknik, som är så pass viktig för vår verksamhet och som dessutom är användbara i övriga samhället, menar Löfberg.
I bataljonen ingår även ett kompani med fallskärmsjägare. Deras uppgift är främst att utföra spaningsuppdrag, men också att föra strid på svåråtkomliga områden.

Alla behövs!
På K 3 finns även Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS. Skolan ansvarar för att utbilda personal inom överlevnad och undsättning. Detta är kunskap som kan bli användbar i alla miljöer och klimatområden där personal blivit skild från sina egna förband, till exempel vid internationella insatser.
– Vi behöver rekrytera till alla våra olika funktioner här på K 3 och är således i behov av en mångfald som täcker in allt ifrån sjukvårdspersonal till flygtekniker. Alla kompetenser behövs för att vi ska vara fortsatt effektiva och kunna bedriva vår verksamhet på det sätt som förväntas av oss, säger Anders Löfberg avslutningsvis.