Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges framtidsbranscher starka i Karlsborg

Konkreta insatser för att öka invånarantalet utgör ett tydligt inslag i Karlsborgs vision för 2020. Inom drygt sex år ska Karlsborgs befolkningsantal passera 7000. Kommunchef Thomas Johansson anser att Karlsborg har goda förutsättningar för att lyckas, mycket tack vare läget intill natursköna Vättern.

Karlsborg storsatsar på sjönära boende, bra kommunikationer, unika upplevelser och handelsfrämjande centrumutveckling. Dessa fyra punkter utgör skarpa utvecklingsområden som tillsammans kommer att bidra till att fler söker sig till regionen och kommunen, enligt informatör Karin Stattin.
– Vi är lyhörda inför nya idéer bland såväl invånare som näringsliv. Om vi ska uppnå framgång i utvecklingsarbetet krävs att alla är med och att vi tillsammans skapar ett Karlsborg att vara stolta över. En kommun med hög livskvalitet och bra företagarklimat – vi ser till helheten när vi bygger framtidens Karlsborg, framhäver Karin.

Goda förutsättningar
Karlsborg har goda förutsättningar för att uppnå visionen för 2020. Intresset för kommunen ökar, och det är inte så konstigt med tanke på det unika arv som Karlsborg förvaltar med ett av Europas största byggnadsverk och Sveriges största besöksmål inom kommunens gränser. Vi talar förstås om Karlsborgs fästning, Forsvik och Göta kanal.
Årligen vallfärdar mer än hundratusen människor från hela Europa för att besöka fästningen och uppleva minnen från en svunnen tid. Göta kanal är i sin tur Sveriges hittills största byggprojekt genom tiderna och årligen färdas flera hundratusentals resenärer genom kanalslussarna.
Karlsborg har med andra ord en fördelaktig position och ett rikt arv att förvalta – och det tar kommunen vara på fullt ut. Faktum är att hela regionen satsar genom att förbättra kommunikationerna till och från Skaraborg.
– Vi är en liten kommun med stora dragkrafter. Om vi ska utvecklas som boendekommun måste vi ha bra kommunikationer, det är en självklarhet, understryker Thomas Johansson.

Försvarsmakten – avgörande betydelse för Karlsborgs utveckling
Samtidigt som besöksnäringen utgör en viktig framtidsbransch drar Karlsborg också nytta av att flera av Försvarsmaktens verksamheter finns samlade inom kommunens gränser. Staten utgör därför den största arbetsgivaren i kommunen och en av de största i regionen. Förutom arbetstillfällen bidrar Försvarsmaktens närvaro även till en hög utbildningsnivå i Karlsborg.
I Karlsborg finns Livregementets husarer, K 3, som i huvudsak har till uppgift att utbilda luftburna förband, underrättelseförband och nationella skyddsstyrkor. K 3 ansvarar även för all fallskärmstjänst inom Försvarsmakten och för obemannade flygande farkoster, UAV. I Karlsborg finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Sjukvårdsskolan med inriktning mot specialist- och jägarsjukvård.
I Karlsborg lever Försvarsmakten och kommunen nästan i symbios med varandra. Den goda relationen uttrycks tydligt i det lokala försvarsmaktsrådet där fokus ligger på framtiden och viktiga förutsättningar för utveckling av kommunens såväl som av Försvarsmakten. De regionala samverkansfrågorna hanteras inom ramen för Försvarsmaktsråd Skaraborg.
– Vårt goda samarbete gynnar både Försvarsmakten och kommunen, konstaterar Thomas Johansson.

Samverkan och arbetsmarknadsprojekt
Samverkan är ett nyckelbegrepp för Karlsborg i alla avseenden, från arbetsmarknadsprojekt tillsammans med Försvarsmakten till utveckling av besöksnäringen tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg.
Bland de mest uppmärksammade arbetsmarknadsprojekten platsar bygget av hjulångaren Eric Nordevall II, som är en kopia av det urspungliga fartyget som trafikerade då nyöppnade Göta Kanal för snart 200 år sedan. Precis som sin föregångare är Eric Nordevall II försedd med ångpanna som eldas med ved.
Karin Stattin beskriver båtlivet som en naturlig del av Karlsborg. Det satsas även mycket på upprustning av gästhamnar i Karlsborg med byggnation av en ny marina i privat regi.

Sjönära och centralt
Den fjärde punkten i kommunens visionsarbete är centrumutveckling. I det pågående arbetet med kommunens nya översiktsplan finns flera förslag på hur Karlsborgs centrum kan förtätas och hur man kan tydliggöra relationen mellan land och vatten. En stadspark som även inbegriper Karlsborgsvikens klara vättervatten är en självklarhet i Karlsborg. Det finns också goda möjligheter att utveckla spännande och sjönära boendemiljöer i centrala Karlsborg.
– Oavsett var man bor i kommunen så handlar det om sjönära boende, det är en viktig kvalitet som vi vill utveckla ytterligare. Vi vill framförallt kombinera sjönära med centralt, och det finns redan nu planer på nya bostadsprojekt i kommunal regi, säger Thomas, som i dagsläget inte vill avslöja mer gällande dessa planer.
Karlsborg tycks vara framsynta och handlingskraftiga. Det händer mycket i regionen och det vill man ta vara på, vilket också syns tydligt i kommunens vision för 2020.