Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges industrihuvudstad står sig bra

Västerås benämns ofta som Sveriges industrihuvudstad. Staden har i flera avseenden även utvecklats till ett globalt centrum inom styrkeområdena kraftöverföring, automatisering/robotisering, järnvägsteknologi, nukleär teknik och hälsoteknik. Inom dessa områden är Västerås en viktig etableringsort för företag med en imponerande spetskompetens som mer eller mindre har ett ständigt rekryteringsbehov och behov av kvalificerade underleverantörer.

Tillväxten i Västerås har knappast mattats av under den svårknäckta finanskrisen. Tvärtom, många industrier har fortsatt att utvecklas och expandera. Hur kommer det sig att denna industristad lyckas så bra när många andra städer, har det betydligt svårare? Näringslivsdirektör Conny Petrén svarar:
– Tack vare våra stora globala företag med olika verksamheter inom de nämnda styrkeområdena har konjunkturen varit mindre smärtsam här än på andra orter. Utöver detta så har Västerås ett mycket fördelaktigt logistiskt läge med tillgång till alla fyra transportslagen i Sveriges mest expansiva region kring Mälaren. Läget har naturligtvis stor betydelse, samtidigt som vi lägger oerhört mycket kraft på att stärka vår lokala industri med bra service och tillgång till bra samarbetsforum. En mycket viktig pusselbit har varit – och är fortfarande – ett välfungerande samarbete företagen emellan bl. a inom företagskluster samt mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer.
Det goda samarbetet har resulterat i bildande av Robotdalen, Automation Region och Järnvägsklustret.
– Just nu jobbar vi intensivt med att skapa ett utvecklingscentrum för att höja teknikintresset bland unga och skapa nya förutsättningar för teknikinnovation och kompetensförsörjning – Expectrum. Tanken är att det ska vara en mötesplats där företag, entreprenörer, innovatörer och forskare kan samlas för att skapa nya samarbeten.

Gynnar hela Sverige som industrination
Västerås står sig bra i globala utmaningar och tryck från lågkostnadsländer. Företag verksamma inom flera av Västerås styrkeområden utvecklar sina respektive verksamheter i staden t ex ABB som bland annat valt att stärka forsknings- och utvecklingsavdelningen Corporate Research och Bombardier Transportation som byggt upp en avancerad testmiljö för spårburen teknik i Västerås.
– Vi behåller och vidareutvecklar vår industri i Västerås bland annat genom en hög kompetensnivå och ett gott affärsmannaskap, säger Conny Petrén.
– Det är viktigt att vi kan tillhandahålla bra samverkansmöjligheter som bidrar till att företag kan etablera nya kontakter och på så vis skapa tillväxt för det egna företaget. Det gynnar hela Västerås och på sikt även hela Sverige som industrination.
Conny Petrén beskriver Västerås som en fortsatt växande stark stad med god samhällsservice och en stor nyproduktion av sjönära boende i centrala lägen. En ny stadsdel kommer snart att växa fram kring det centralt placerade resecentrat.
– Vi har en mycket stark handelsnäring som på kort tid under 2013 vunnit tre tunga utmärkelser som bäst i Sverige, vilket är unikt, Årets Stadskärna, Årets Bästa Svenska Köpcentrum och Sveriges Bästa Handelsområde. Västerås besöksnäring är på frammarsch med en relativt nystartad conventionbyrå med god förankring i näringslivet. Vi har även gott om planlagd etableringsmark och relativt god tillgång på lämpliga industrilokaler.

Storregional strategi behövs
– Jag ser positivt på framtiden med många utvecklingsmöjligheter. Staden har en god ekonomi och växer med i snitt 1800 invånare per år. Vi har stora starka internationella exportföretag som byggt industristaden Västerås, sprungna ur ASEA. Vi har ett arbete i närtid framför oss som består i att bli medvetna om våra existerande styrkor och hur vi ska utveckla och nyttja dem gemensamt.
Conny Petrén avslutar med att poängtera att det för Västerås och Mälarregionens del långsiktigt behövs en storregional strategi och positionering för att på allvar bli intressant internationellt som en region att investera och etablera sig inom.