Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Sveriges ledande återvinningsföretag i miljöfrågor expanderar

Det kan tyckas vara en konstig målbild för ett återvinningsföretag – att verka för en mindre uppkomst av material att hantera. Som partner i hela avfallshanteringsfrågan agerar Stena Recycling som kundernas långsiktiga partner i miljöfrågorna – och då gäller det att skapa bästa tänkbara möjligheter för att åstadkomma en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Stena Recycling spelar en nyckelroll i industrins omställning till mer hållbara processer med minskat energi- och materialsvinn. Ju mer material som återvinns – desto mindre blir naturligtvis miljöavtrycket. Men det gäller att tänka ett steg längre – Stena Recycling vill inte bara återvinna så mycket material som möjligt utan också bidra till att hämma uppkomsten av avfall i första ledet.

Avfall som lönsam affär?
Stena Recycling har positionerat sig som en partner för den tunga basindustrin i Skellefteå och Västerbotten.
Anläggningen i Skellefteå investerar just nu i en mellanlagringsanläggning för farligt avfall. Det blir två cisterner på totalt 80 kubikmeter för att kunna ta hand om alla olika former av oljeavfall, oljeskadat vatten och oljeemulsioner. Filialchefen Anders Jacobsson Avander använder ordet råvara för att beskriva det insamlade materialet.
– I vår värld är ingenting förbrukat, säger han. Vi samlar in allt tänkbart restmaterial som uppstår från både verksamhet och produktion. Vi förädlar materialen och låter dem leva vidare som råvaror till nya produkter eller ny energi. På så vis gör vi återvinning till en hållbar affär för företag samtidigt som vi tillsammans hjälps åt att maximera en återanvändning av jordens ändliga resurser. För oss är det ett arbete som aldrig tar slut.

Levererar i tidens tecken
Precis som många andra ser man på Stena Recycling fram emot Northvolts etablering i Skellefteå. Europas största batterifabrik kommer att ge Skellefteå som stad fantastiska möjligheter att växa och utvecklas inför framtiden.
– Stena Recycling har redan en effektiv och väletablerad anläggning i Skellefteå, men en batterifabrik med närmare 2700 anställda kommer att påverka och skapa ytterligare behov, och då tittar vi bara på befolkningsökningen, säger Ander Jacobsson Avander.
– Här kan Stena Recycling leverera rätt tjänster och med en servicegrad i tidens tecken.