Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Sveriges miljövänligaste energibolag

Först i Sverige med 100 procent förnybar el. Falkenberg Energi kan med gott samvete profilera sig som Sveriges mest miljövänliga energibolag. Dessutom har företaget elnätstaxor som är bland de lägsta i Sverige. Miljöfrågorna står i centrum för det kommunalägda energibolagets fortsatta utveckling med ett flertal intressanta miljöprojekt i pipelinen.

Falkenberg Energi hör till de mindre energibolagen i Sverige och har en imponerande hög avkastning. Falkenberg Energi har som affärsidé att bidra till ett hållbart samhälle och vill vara i framkant när det gäller samhällsnyttiga och miljöförbättrande projekt.

Först i Sverige
VD Britt-Marie Johansson berättar att i Falkenberg byggdes det första kommersiellt sålda vindkraftverket i Sverige redan 1984. Nu i höstas var Falkenberg Energi bland de första att börja köpa solcellsel från sina kunder över hela landet.
– Vårt miljöengagemang är utan tvekan vår största konkurrensfördel som en mindre aktör på en hårt pressad marknad. Vi har väldigt låga elnätstariffer och kan trots det presentera goda resultat år efter år. Tack vare kunskap, god planering och engagemang är det möjligt.
På frågan om vad som ligger bakom framgångarna svarar Britt-Marie Johansson utan att tveka:
– Vi är ett litet bolag med en effektiv och slimmad organisation. Vi har ett 30-tal anställda som alla jobbar med stort engagemang, från montörer, drifttekniker, ingenjörer till kundtjänstpersonal. Jag vill återigen understryka vikten av god planering. Vi har kunnat anställa mycket kunnig personal som verkligen ställer upp i alla lägen, deras lojalitet är anmärkningsvärd.

Sveriges tryggaste nät
Falkenberg växer och blev utsedd till Årets tillväxtkommun 2012. Då måste Falkenberg Energi hänga med och bygga ut elnätet för att trygga leveransen. Det krävs bland annat investeringar i en ny mottagarstation samt ytterligare åtgärder för att förstärka och underhålla nätet.
– Vi kan göra nödvändiga investeringar tack vare vår goda ekonomi. Vi är stolta över att ha ett av Sveriges tryggaste nät med mycket få avbrott. Genom samarbete med Elkraftsbyggarna i Halland kan vi hålla en hög beredskap till en lägre kostnad, något som också ligger i linje med vår övriga verksamhet som kännetecknas av effektivitet och resurssparande, berättar Britt-Marie Johansson.
Det verkar som man verkligen tänkt på allt på Falkenberg Energi. Hur är det då med kommande projekt?

Fortsätter att satsa på miljölösningar
Vertikalaxlade vindkraftverk, vågkraft, solcellsanläggningar – det är en brokig skara projekt som Falkenberg Energi stöttat under årens lopp. Det mesta har dessutom fått mycket goda resultat. Nu tar man nästa steg och satsar även på laddstolpar och ett större vätgasprojekt i samarbete med Falkenbergs kommun och Vätgas Sverige.
– Under 2012 har vi undersökt möjligheterna för att utveckla användandet av vätgas som fordonsbränsle i Falkenberg. Vi vill bidra till att ett större center för flera förnyelsebara fordonsbränslen anläggs längs med E6:an, berättar Falkenberg Energis miljöchef Jens Melin.
Projektet är uppmärksammat av flera företag och organisationer i regionen samt kommunen som ser nyttan av att driva kommersialisering av vätgastekniken. Falkenberg Energi följer också utvecklingen med stort intresse.