Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Sveriges nya skogshamn är ett långsiktigt hållbart val

Göteborgs Hamn har funnits i 400 år. Med fokus på hållbara lösningar för människor och miljö är avsikten att fortsätta vidareutveckla verksamheten i minst 400 år till. De senaste åren har kantats av kraftfulla investeringar i hamnen, mycket för att stärka positionen som en av Sveriges viktigaste skogshamnar.

Sveriges nya skogshamn. Så vill Göteborgs Hamn profilera sig och det är också en välförtjänt titel mot bakgrund av en rad strategiska investeringar som gjorts för att ta hand om den svenska skogsexporten.
Idag har hamnen som exempel ett unikt linjeutbud med frekventa avgångar, nya skogsterminaler, smarta tåglösningar i hållbarhetens tecken samt inte minst nya samarbeten som banar väg för ytterligare utveckling.
– Vi ska helt enkelt vara en naturlig länk ut i världen för Sveriges skogsindustri. Eftersom det ofta handlar om snäva marginaler så måste vi kunna erbjuda det absolut bästa alternativet som kapar kostnader för industrin. Då bidrar vi samtidigt till en ökad konkurrenskraft för en av våra viktigaste exportnäringar, säger Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt.

Ständigt effektiviseringsbehov
Skogsindustrin ställer mycket höga krav på sina transporter. Som en av Sveriges mest konkurrensutsatta näringar måste skogsindustrin se till värdet av varenda krona, vilket i sin tur medför att transporterna ständigt måste ses över och optimeras.
Göteborgs Hamn har investerat betydande belopp, varav en stor del dedikerats för att underlätta för skogsindustrin att välja Göteborg som utskeppningspunkt. Målet är att förenkla för alla som väljer att transportera sitt gods via Göteborgs Hamn, skogsprodukter såväl som andra godstyper.
Att hamnen dessutom har täta relationer och samarbeten med terminaler, rederier och andra strategiska aktörer medför ytterligare medvärden när det gäller att skapa en kostnadseffektiv och hållbar logistiklösning. All kompetens finns nära till hands och det är nära nog unikt för Sveriges största godsnav, som Göteborgs Hamn faktiskt är.

Utvecklar svensk konkurrenskraft
Infrastruktur och transporter handlar i grunden om samarbete och innovation. Göteborgs Hamn har nyligen ingått ett samarbete med tio rederier för att ytterligare stärka erbjudandet mot skogsindustrin. Tillsammans med ACL, ANL, CLdN, DFDS, SCI/Freightman, “K”Line, Maersk Line, MSC, Stena Line och Unifeeder söker Göteborgs Hamn även stärka hamnens position som en föregångare när det gäller hållbara transporter.
Svensk skogsindustri har en ljus framtid, det är Magnus Kårestedt övertygad om. Men det gäller att kunna tänka nytt, industrin ser inte likadan ut idag som den gjorde för bara några år sedan.
– Med dagens tuffa konkurrenssituation ställs ökade krav på effektivitet i alla led, och där blir transportledet ett av de mest framträdande. Här finns alla möjligheter att förändra och förbättra, inte minst när det gäller järnvägen och dess betydelse. Här vill vi utgöra en partner för att utveckla svensk konkurrenskraft, säger Kårestedt.
Allt är på plats, och Göteborgs Hamn står startklara med förbindelser med hela världen, varje dag – till förmån för skogsindustrin.