Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Sveriges nyindustrialisering börjar i Jämtland

Det nystartade teknikföretaget AIM Sweden AB kommersialiserar forskningsresultat inom additiv tillverkning från drygt femton år tillbaka. Additiv tillverkning i avancerade material, bland annat med medicinsk tillämpning, har utvecklats vid Mittuniversitetet och har därmed placerat Östersund och Jämtland på världskartan.

Additiv tillverkning, eller 3D-printing, kan med all rätta kallas för den nya tidens industriella tillverkning. Alla stora flygplans- och flygmotortillverkare satsar på att utveckla kritiska detaljer med hjälp av additiv tillverkning. Även ledande företag inom medicinsk industri med inriktning på tillverkning av implantat förlitar sig på 3D-skrivare för att få fram former som tidigare inte varit möjliga att tillverka i en process. Att den sortens högteknologiska tillverkningsprocesser utvecklas för global tillämpning från Östersund är oerhört bra för Jämtland – och för Sverige.

Säljer en idé
Utvecklingen inom additiv tillverkning skapar nya, högteknologiska och välbetalda jobb i Jämtland. Tekniken har funnits ett tag, men AIM Sweden fokuserar på att tillgängliggöra den inom fler produktområden. Det handlar om att ta 3D printing från stadiet av småserie- och prototyptillverkning till en större skala av serietillverkning, till förmån för industrins utveckling i Jämtland.
– Vi säljer en idé. Det vi marknadsför är ett förslag där industriella utmaningar kan lösas bättre med additiv tillverkning. Industrin löser redan sin tillverkning med hjälp av befintlig teknik, men vi ska övertyga marknaden om att den nya teknologin är överlägsen. Vi ska till och med utmana marknaden att våga prova vår teknik, säger Peter Vomacka, nytillträdd COO på AIM Sweden.
Nu måste man arbeta på bred front och utbilda konstruktörer, industridesigners och även söka påverka skolan så att fler industriella utbildningar får en ny inriktning mot den nya tidens tillverkningsprocesser. Morgondagens konstruktörer och designers måste tänka nytt och utveckla produkter på ett sätt så att additiv tillverkning blir en given tillverkningsprocess för dem.

Ny industri föds
AIM Sweden ska bidra till att skapa en helt ny framtid för den jämtländska industrin. På sikt kommer det att medföra en positiv utveckling för hela Sveriges industri. Det största arbetet kretsar nu kring att frälsa marknaden, enligt Peter Vomacka, som själv har gått från att vara vd på ett serietillverkande företag med 130 anställda till rollen som operativ chef på AIM Sweden. Han ser enorma möjligheter med tekniken.
– Vi ska vara med och skapa helt nya produkter och former, nya funktioner som man inte ens kunde drömma om tidigare. Det som inte gick att framställa för några år sedan kommer att vara morgondagens storserietillverkning tack vare utvecklingen av additiv tillverkning. Dessutom finns det enorma utvecklingsmöjligheter för alla som arbetar med den nya tekniken.
Med additiv tillverkning startas en ny industri i Jämtland som kommer att locka mycket högutbildad arbetskraft till regionen.
– Den nya tidens industriarbetare programmerar, testar och forskar på nya teknikområden. Det är en ytterst spännande utveckling som också ligger i linje med regeringens vision gällande nyindustrialisering av Sverige och introduktionen av smart industri, poängterar Peter Vomacka som avslutning.