Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk

Söderenergi är ett produktionsbolag för fjärrvärme som bildades 1990 av Södertäljes, Huddinges och Botkyrkas kommuner.
– Vi har en väldigt bra basproduktion både miljömässigt och kostnadsmässigt och ett fantastiskt hamnläge säger Karin Medin, vd på Söderenergi.

Söderenergi producerar el och värme i Igelsta kraftvärmeverk och enbart värme i fyra anläggningar: Igelsta värmeverk i Södertälje, Fittjaverket i Botkyrka, Huddinge Maskincentral i Huddinge och Geneta Panncentral i Södertälje.
När Igelstaverket invigdes 1982 innebar det en revolution för luften och människors miljö i Södertälje. För att förbättra luften i regionen och minska antalet oljepannor anslöts även fjärrvärmenätet i Huddinge och Botkyrka till det nya värmeverket i Igelsta.
– Igelstaverket var koleldat från början, men under 90-talet höjdes skatten på fossila bränslen och då började man konvertera till utsorterat papper, plast och trä, berättar Karin Medin.
2007 togs det framsynta beslutet att bygga ett nytt kraftvärmeverk för att utöka basproduktionen av fjärrvärme. Den 17 mars 2010 invigdes Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk och Igelstaverket blev landets fjärde största fjärrvärmeproducent.
– Vi levererar fjärrvärme till Södertälje, Huddinge och Botkyrka och vi är också kopplade till Fortums nät i Stockholm. Vi har ett stort produktionssamarbete med Fortum och utnyttjar den gemensamma produktionen effektivt. Nästan en tredjedel av vår fjärrvärmeproduktion går till Stockholm, berättar Karin Medin.

Sveriges första 74-tons flisbil
Söderenergi har fått dispens från Trafikverket att köra en av de första flisbilarna med totalvikt 74 ton mellan Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn och Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje. Bilen ingår i ett forskningsprojekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogfors och har tillverkats av Scania.
– Bilen har nio hjulpar istället för sju och får lasta 74 ton istället för 60 ton. Tack vare den nya flisbilen kan vi minska våra transporter med 30 procent mellan Nykvarn och anläggningen i Södertälje. Det är en stor miljövinst. Jag har själv kört bilen på Scanias testbana och det var väldigt roligt, säger Karin Medin.
Söderenergis flisbil, som kommer att tas i drift under hösten, drivs med ren biodiesel tillverkad av raps, vilket minskar CO2-utsläppen ytterligare.

En bra bränslemix
– Vi har en bra bränslemix och en tradition av att våga testa nytt och inte ge upp. Dessutom har vi har en utvecklingsorienterad personalstyrka som jag är jättestolt över att få leda, säger Karin Medin och fortsätter:
– Över 90 procent av Söderenergis bränslemix är förnybar och det nya kraftvärmeverket har prestanda att leverera 100 procent förnybart och återvunnet, med en väldigt hög tillgänglighet. Förnybarhet och resurssnålhet är våra ledord och fjärrvärme är en fantastisk och miljöriktig uppvärmningsform. Nu när branschföreningen, Svensk Fjärrvärme, formulerat en vision om 100 procent återvunnen energi till år 2030 känner vi oss väldigt inspirerade. Vi ligger långt framme och är stolta över att kunna erbjuda våra kunder Telge Nät och Södertörns Fjärrvärme värme och el för ett hållbart samhälle.
Karin Medin har varit vd på Söderenergi sedan 2011 och har innan dess 17 års erfarenhet av energibranschen.