Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Sveriges största fastighetsägare väljer FoamKing Sweden AB

FoamKing Sweden AB har nyligen tecknat ramavtal med Fortifikationsverket för installation av företagets högpresterande polyuretanisolering. Produkten, FOAM-LOK™ FL2000 Sluten Cell, har egenskaper som bidrar till dramatiskt ökade energibesparingar samt betydliga CO2-reduceringar. Investeringen är återbetalad inom ett par år tack vare effektivare drift och sänkta energikostnader.

Ramavtalet är rikstäckande och innebär att FoamKing ska leverera, installera och slutkontrollera tilläggsisolering i Fortifikationsverkets fastigheter över hela Sverige. Hur stora ytor det rör sig om är ännu inte fastställt, men avtalet löper över fyra år och kan förhoppningsvis förlängas om samarbetet går som väntat.
– Att Sveriges största fastighetsägare, som dessutom är ett statligt verk, anlitar oss när de planerar genomföra stora energieffektiviseringar ser vi som en bekräftelse på att det vi levererar och står för är bra, kommenterar FoamKings VD Magnus Vigstrand, som dessutom är delägare i företaget tillsammans med Jesper Lienau och Peter Nilsson.

Kan revolutionera fastighetsbranschen
FoamKings polyuretanisoleringssystem liknar inget annat på marknaden. FOAM-LOK™ är en spraybar lösning som bygger på en polyolbaserad formel. Produkten innehåller inga miljöskadliga ämnen och är den enda i sitt slag som är både CE-märkt och Typgodkänd av SP Sitac. Dessutom finns FOAM-LOK™ med i SundaHus miljödatabas med miljöklass A.
Att Fortifikationsverket uppmärksammat fördelarna vad gäller produktens ångtäthet, lufttäthet och skarvfrihet kan mycket väl resultera i ett uppvaknande inom fastighetsbranschen generellt, tror Magnus Vigstrand. Resultatet kan bli revolutionerande.
– Vi har redan tagit fram jämförbar statistik som visar hur FOAM-LOK™ FL2000 kan effektivisera driften av Fortifikationsverkets fastigheter. Om vi isolerar tio procent av Fortifikationsverkets uthyrningsbara yta (totalytan uppgår till över 4,1 miljoner kvadratmeter) blir den teoretiska besparingen en koldioxidreducering på cirka 104 000 ton och en energibesparing på dryga 150 miljoner Kwh.
Magnus förklarar att den stora besparingen är möjligt tack vare produktens egenskaper som enligt SP Sitacs utvärderingar ”har en överlägsen vidhäftning och skapar en skarvfri, konvektionsfri och lufttät isolering mot alla kända konstruktionsdelar”.

Från Houston till Trelleborg
FoamKing är nordisk distributör samt installatör av den amerikanska tillverkaren Lapollas polyuretanbaserade produkter för högeffektiv isolering. Det var trelleborgarna Magnus och kollegan Jesper Lienau som först introducerade FL 2000 på den svenska marknaden, efter en resa till Lapollas fabrik i Houston 2011.
– FL 2000 lämpar sig för användning i alla typer av fastigheter och fungerar lika bra oavsett vilket underlag som tillämpas. Produkten lämpar sig med stor fördel för applicering i krypgrundsutrymmen eftersom den är 100 procent lufttät, skarvfri och konvektionsfri samt utgör en ångspärr i hela sin tjocklek eliminerar den framtida fuktproblematik som annars relateras just till krypgrunder, tydliggör Magnus.
Företaget har samarbetspartners och mobila enheter över hela Norden, men all personal utbildas först av FoamKing i egen regi för att säkerställa att produkten installeras på rätt sätt. Om tio år kan polyuretanisolering mycket väl ha gått om den vanliga mineralullen i fråga om volym och tillämpning, tror Magnus Vigstrand.