Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Sveriges största folkhögskola

Folkhögskolorna får en allt tydligare roll i ett Sverige där hållbarhet eftersträvas på alla nivåer. Som landets största skola i sitt slag har Östra Grevie folkhögskola en mycket viktig roll i att verka för en hållbar utveckling inte bara lokalt i Vellinge samt Malmö där skolan finns, utan för hela Sverige eftersom eleverna kommer från hela landet.

Folkhögskolan etablerades för att stärka den demokratiska grunden i samhället genom att erbjuda möjligheter för fler människor att tillgodogöra sig en grundläggande utbildningsnivå.
Det traditionella skolsystemet passar helt enkelt inte alla, allt fler hamnar utanför efter att av en eller annan anledning avbrutit sina studier. Den trenden blir alltmer påtaglig idag, och när goda råd är dyra står folkhögskolan redo att hjälpa till.

Ger bättre förutsättningar
Folkhögskolans allmänna kurs, som finns på alla folkhögskolor, är ett bra alternativ till gymnasieskola och Komvux. Många som hamnat utanför den traditionella mallen har bra förutsättningar för att studera vidare, men det krävs ett visst engagemang från samhället och det är folkhögskolans roll att omsätta det i verkligheten, det vill säga att gå från ord till handling.
– För väldigt många är folkhögskolan den enda vägen till vidare studier eller en karriär inom det område man verkligen vill jobba. Vi arbetar med individuella handlingsplaner som tas fram tillsammans med varje elev. Den möjligheten finns oftast inte på gymnasieskolan till exempel. Vi har den kompetens och de resurser som krävs för att ge varje kursdeltagare unika förutsättningar för att klara studierna, förklarar Susanne Andersson, rektor på Östra Grevie folkhögskola.
På Östra Grevie folkhögskola går idag en mycket blandad grupp elever. Många har högre studier som mål och behöver komplettera gymnasiebetygen för att komma vidare. Andra vill lära sig mer om specifika ämnesområden för att berika sina liv. Östra Grevie är speciellt framträdande inom kulturella näringar med många utbildningsprogram som knyter an till det, bland annat inom konst och design samt musikteater.

Utvecklar hela samhället
Oavsett studieanledning så erbjuder folkhögskolan en motiverande studiemiljö som präglas av möjligheter. Folkhögskolan är också till för att motverka utanförskap. Arbetet gynnar hela samhället: näringslivet får en större målgrupp att rekrytera från och regionen får med ökad sysselsättning in större skatteunderlag. För att inte glömma deltagarna, som får möjligheter att nå sina mål och bättre förutsättningar att påverka sin livssituation.
Det är ingen överdrift att säga att folkhögskolan är med och utvecklar hela det svenska samhället. Speciellt om man ser till det stora engagemang som finns för att skapa lika förutsättningar för alla att tillgodogöra sig kunskap och därmed öka sin livskvalitet. Något som Sveriges folkhögskolor arbetat för i över 100 år.