Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Sveriges största markverkstad finns i Skövde

Förråd, service och verkstäder, FSV, är en ny avdelning inom Försvarets materielverk, FMV. Verksamheten i sig är inte ny. FMV har alltid haft ett behov av tekniska tjänster, från reparationer av materiel till hela systemlösningar. Nu har verksamheten fått en ny kostym och ett större ansvar för att serva framförallt försvarets fordon och farkoster.

FSV markverkstad i Skövde är landets största serviceverkstad för försvarets markburna fordon och system. Stridsvagnar, mindre stridsfordon, bandvagnar och vanliga hjulfordon underhålls och repareras i verkstaden, som också har till uppgift att stötta försvaret med bland annat manualer och tekniskt systemstöd.
Major Torbjörn Henriksson är tjänstledig från Försvarsmakten för jobb i FMV och ansvarar sedan januari 2013 för markverkstaden i Skövde.
– FSV bidrar med teknisk service och reparationer, det kan röra sig om hela renoveringar och uppgraderingar, på uppdrag av bland andra Försvarsmakten men även andra aktörer över hela Norden vänder sig till oss, kommenterar Henriksson.
Markverkstaden i Skövde levererar även tjänster till en del av provningsverksamheten inom FMV:s test och evalueringsenhet (T&E Mark) som till del återfinns Skövde.

Dynamisk arbetsplats
FSV markverkstad i Skövde omfattar en mycket bred kompetensbas som sträcker sig från motorer, växellådor och fordonselektronik till svetsning och mekanik – allt som behövs för att reparera, serva och underhålla i huvudsak markburna fordon och system.
– Vi är en dynamisk arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter. Vi ser till att skapa unika möjligheter för alla och använder kompetensen där den behövs. Det betyder att arbetsuppgifterna varierar och ingen dag är den andra lik här i verkstaden. Jag tror att det skapar högre motivation och engagemang hos medarbetarna, säger Torbjörn Henriksson.
Verkstaden sysselsätter över 160 medarbetare inom allt från reservdelslager till slutkontroller.
– Det stämmer att vi är en mycket kraftfull fullserviceverkstad med mycket resurser. Det finns en lång tradition här i Skövde då verkstaden grundades redan på 1940-talet, upplyser Torbjörn.

Satsar på samverkan
Ingenjörer, mekaniker, svetsare och andra hantverkare – alla behövs.
– Tidigare kunde den statliga verkstadsnäringen rekrytera viss kompetens genom värnplikten. Nu har vi andra förutsättningar där vi precis som alla andra arbetsgivare måste attrahera arbetskraft genom att erbjuda mervärden. Vi bör därför satsa på en ökad samverkan med både skolor och näringslivsaktörer. Vi måste helt enkelt vara mer tillgängliga och mer synliga för allmänheten, förklarar Torbjörn Henriksson.
Bland annat så finns det planer på att delta sida vid sida med Försvarsmakten i en garnisonsdag i Skövde.

Stora förändringar
FSV har etablerats i första hand för att stötta försvaret.
– Försvarsmakten genomgår stora förändringar som bland annat innebär att mycket materiel kommer att passera våra verkstäder. Detta ställer krav på oss att ständigt följa utvecklingen och anpassa oss efter de krav som Försvarsmakten och övriga kunder ställer på oss nu och i framtiden, säger Torbjörn Henriksson avslutningsvis.