Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges tillgängligaste bank

I Handelsbankens decentraliserade organisation utgör varje lokalkontor hjärtat för hela bankens verksamhet. Alla beslut fattas på plats av rådgivare som verkligen känner sina kunder och som med kunskap om den lokala marknadens behov kan erbjuda lösningar som passar för de förutsättningar som råder lokalt. Att det uppskattas och ger resultat märks i antalet nöjda kunder.

Handelsbanken har enligt SKIs mätningar landets nöjdaste bankkunder 2014 både på privat- och företagsidan. Mätningarna startade 1989 och sedan dess har Handelsbanken varit i topp bland storbankerna. Framgångarna bygger mycket på personligt engagemang där kunderna känner att bankens rådgivare verkligen tar sig tid och prioriterar deras ärenden. Kunderna värdesätter inte minst att banken kan hålla en hög tillgänglighet och erbjuda nyttiga, proaktiva råd för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi.
– Det finns ingen annan som gör affärer med våra kunder i Trelleborg än vi här på kontoret. Vi går igenom deras ärenden personligen och tar själva alla beslut som rör vår verksamhet lokalt. Det är vår främsta styrka, understryker kontorschef Marianne Nilsson.

Lite personligare
Eftersom Handelsbanken bygger sin verksamhet på nära, långsiktiga relationer på lokal nivå anpassas bankens kompetens efter den lokala marknadens behov. I Trelleborg, som domineras av mycket lantbruk, finns specialistkompetens kopplat till de behov som förknippas just med att driva jordbruk.
– Det ska vara enkelt att vara kund hos Handelsbanken. Därför tillämpar vi helhetskoncept där vi ser till både företaget, det kan vara ett lantbruk som exempel, samt ägarfamiljen bakom verksamheten. Samma rådgivare sköter alltså både företags- och privatrådgivningen, berättar Marianne Nilsson. Hon fortsätter:
– En viktig aspekt som skiljer oss från andra aktörer på marknaden är att vi har resurser för att möta våra kunder på ett personligt plan. Alla kunder är olika och har därför olika behov, det kan vi identifiera och möta med ett heltäckande serviceerbjudande. Vi agerar efter principen att om kunden blir nöjd så görs även nästa affär med oss. Det är så vi skapar tillväxt och det är så vi kan fortsätta hålla en hög servicenivå.

Allt bygger på långsiktighet
Handelsbanken har flest bankkontor av alla banker i Sverige. I skrivande stund är det 463 stycken. Handelsbanken växer även utanför Sveriges gränser med kontor i övriga Norden, Nederländerna samt Storbritannien.
Marianne Nilsson poängterar att det är just tillgängligheten som skiljer Handelsbanken från mängden. Kunderna uppskattar förvisso teknik och smidiga IT-tjänster som möjliggör en enklare hantering av vardagsekonomin. Men det personliga mötet, där man skapar relationer som bygger på ömsesidigt förtroende, går aldrig att ersätta.
– För oss är det oerhört viktigt att man som kund känner sig sedd och hörd. Det är viktigt att vi kan erbjuda våra kunder rätt produkter för just deras behov, och här kan kunderna vara väldigt olika. Vi bygger hela vår verksamhet på att ha en nära dialog med kunderna, återigen kopplat till långsiktighet. Som ett led i det är vi även synliga i samhället, bland annat på gymnasieskolan, och informerar om hur viktigt det är att ta rätt beslut rörande sin ekonomi. Det är en del av vårt bidrag till framtidens hållbara Trelleborg, säger Marianne Nilsson.