Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Svevia bygger ny bro över Sundsvallsfjärden

Svevia är Sveriges ledande driftentreprenör och det fjärde största väg- och anläggningsföretaget i landet med 2 800 medarbetare.
Företaget bildades den 1 januari 2009 som ett fristående statligt bolag. Innan dess verkade Svevia i många år under namnet Vägverket Produktion.
Just nu arbetar Svevia med de två etapper som ansluter till bron över Sundsvallsfjärden.

Med en marknadsandel på 55 procent av Trafikverkets driftkontrakt är Svevia klart ledande på marknaden för drift och underhåll av det statliga vägnätet.
Svevias kärnverksamhet är att utföra nybyggnation samt sköta drift, service och underhåll av Sveriges vägar och annan infrastruktur. Uppdragen omfattar allt från vägar, gator och broar till järnvägar, hamnar och fjärrvärme.
– Vi finns på plats där det finns intressanta jobb och projekt och fungerar lite som rallare. Just nu jobbar vi med ett stort projekt i Sundsvall. Vi har varit här i 1,5 år och kommer att finnas här i två år till, berättar Bengt Strand, som är platschef på Svevias anläggningsavdelning.

Ny bro över Sundsvallsfjärden
I augusti 2012 startade Svevia, på uppdrag av Trafikverket, bygget av den nya Skönsbergsbron i Sundsvall. Totalt består Skönsbergsbron av fyra brostöd, två landstöd och två mellanstöd.
Anledningen till att Skönsbergsbron måste ersättas är att E4 både kommer att flyttas i sidled samtidigt som den sänks med som mest sex meter. Den nya bron byggs cirka tre meter längre söderut än den förra. Den kommer att vara 74 meter lång och är då fem meter längre än den gamla bron. Dessutom är den nya bron ungefär en meter bredare.
30-35 000 fordon per dygn passerar E4 genom Sundsvall och för trafikanterna är den blivande bron och dess vägsträckning efterlängtad.
Svevia planerar att den nya Skönsbergsbron ska stå klar våren 2013 och hela trafikplatsen i Skönsberg ska vara färdig hösten 2014.
– Vi har hittills gjort två av fyra etapper och vi har jobb för ungefär 200 miljoner kronor. Detta är det största byggprojektet just nu i den här regionen, säger Bengt Strand.

Bred verksamhet
Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige – från Ystad till Kiruna. Verksamheten är indelad i olika divisioner: Drift, Anläggning, Beläggning samt Maskin och Fastighet.
Trafikverket är Svevias största kund avseende drift och underhåll. Under perioden från april 2010-mars 2011 fick Svevia uppdrag från Trafikverket på sammanlagt 2,8 miljarder kronor.
Anläggning av nya vägar och vägunderhåll svarade 2011 för en betydande del av Svevias omsättning. Byggande av järnvägar och anläggningar inom energi, värme och vatten växer, men utgör en mindre del av verksamheten.
Närmare hälften av omsättningen på marknaden för byggande och drift av vägar och infrastruktur i Sverige är knuten till NCC, Skanska, Peab och Svevia. Det som främst kännetecknar dessa bolag är att de är rikstäckande helhetsleverantörer.
Svevia har stor kundnöjdhet och hög trovärdighet enligt Bengt Strand.
– Enligt enkäter som har gjorts har kunderna en stor tillit till oss och tycket att vi gör bra ifrån oss, säger han.