Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Svevind drivande i förverkligandet av den förnybara energidrömmen

Inom tio år kommer Piteå att kunna stoltsera med Europas största landbaserade vindkraftpark. Markbygdens vindkraftpark med sina planerade 1101 verk blir den hittills största i sitt slag i Europa, med en beräknad årlig produktion på hela 12 TWh. Som jämförelse kan nämnas att 10 TWh räcker för att försörja cirka 400.000 hushåll med el under ett helt år.

Det är högst sannolikt att den största delen av den el som ska produceras i Markbygden kommer att användas utanför Norrbotten, som en del av den svenska elmixen. Därför är det helt avgörande att det finns ett robust stamnät som kan transportera elen söderut. Det är en av många viktiga frågor som Svevind, som initierade projektet redan för 20 år sedan, bearbetar nu tillsammans med Svenska kraftnät bland annat.
Markbygden är annars ett projekt som stött på ganska liten patrull. Området är bästa tänkbara för anläggning av en vindkraftpark i den här storleken, eftersom det i huvudsak är mycket glesbefolkat och till stor del består av avverkad skogsmark med få motstående intressen. Dessutom blåser det bra – faktiskt så bra att energipotentialen i Markbygden motsvarar nästan hela Luleälvs produktion. Ytan är omkring 450 kvadratkilometer, det vill säga mer än dubbelt så stor som hela Stockholms stad.

Planerar sista etappen nu
Svevind har projekterat och planerat tre etapper som omfattar mellan 300 – och 400 verk vardera. I skrivande stund har närmare 200 verk redan byggts, och nästan lika många ska byggas under sommaren. Investeringen för hela parken ligger på över 70 miljarder kronor.
– Flera stora internationella företag är med och bygger och investerar, det var precis det här vi ville uppnå med projektet och det känns fantastiskt, säger Mikael Kyrk, COO på Svevind.
Nyligen såldes delar av den tredje etappen, närmare bestämt 750 MW, till Luxcara. Svevind fokuserar nu på att knyta fler samarbeten för att färdigställa hela etappen.
Det som står solklart är dock att utvecklingen av Markbygden innebär en milstolpe i Norrbottens – och Sveriges – historia. Markbygdenprojektet är ett stort och viktigt bidrag till att Sverige ska kunna uppnå sina miljömål, däribland om att vara helt fossilfritt, inom ett par decennier.