Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Sweco kan infrastruktur

Sweco är med och utformar några av Sveriges allra största infrastruktursatsningar, såsom Ostlänken och Götalandsbanan. I uppdragen har man specifikt efterfrågat kompentens från Växjö för att sätta ihop det bästa arbetslaget för kundens räkning. Här kan man allt från järnväg- till vägprojektering.

Specifikt för Swecos infrastruktursatsning är att man ofta samverkar nationellt för att hitta kompetenser inom exempelvis inom järnvägsplanering och projektering. Allt för att möta kundens behov på bästa sätt.
– Vi står för en mycket omfattande kompetens inom infrastruktur och kan lösa det mesta som har med järnvägssystem att göra. Det handlar om allt från helt nya sträckningar till upprustningar av befintliga spår, bekräftar Ola Lonhage, gruppchef för Swecos järnvägskonsulter.
På Swecos nya kontor i Växjö sitter kompetenser som arbetar med utveckling av järnvägen ur ett bredare perspektiv. Det omfattar bland annat ibruktagning av ställverk, projektering av kontaktledning, uppdragsledning och nya system för signalhantering. Ibruktagning av nya signalanläggningar är lite av en specialitet för Växjö.
– Efter projektering och byggnation av en ny anläggning görs en omfattande kontroll med tester som motsvarar Trafikverkets krav. Vid ibruktagning säkerställer vi att allt är som det ska innan anläggningen integreras i järnvägsnätet fullt ut, säger Ola Lonhage.

Spännande järnvägsuppdrag
Kunskapsbredden märks i ett av de senaste uppdragen där Sweco har rustat upp och uppgraderat en cirka 57 kilometer lång sträcka mellan Emmaboda och Karlskrona åt Trafikverket. I uppdraget ingick även åtta nya mötesstationer, total ombyggnad av Växjö och Karlskrona bangård, samt ny elektrifiering och upprustning av Verköbanan.
På Sweco i Växjö finns även erfarenhet av att arbeta med ERTMS, framtidens system för kommunikation mellan signalanläggningar och tåg. Närmast på tur i nya uppdrag finns ibruktagning av signalanläggningar i projekt Hallandsås i syd samt ERTMS utbyggnad av Malmbanan i norr.

Helhetsåtagande i alla typer av väg- och gatuprojekt
Det andra stora styrkeområdet inom infrastruktur är väg- och gatuprojektering. Här samlas många kompetenser såsom mätteknik, geoteknik, landskapsarkitektur, VA och beläggningsteknik. Tillsammans står de för en helhet där kunderna kan räkna med ett enhetligt helhetsåtagande för sina vägprojekt.
– Vi är involverade i många olika projekt från norr till söder. Ett projekt som ligger geografiskt nära till hands är upprustningen av väg 25 väster om Alvesta. Vägen kommer att bli en 2+1-väg med mitträcke mellan Sjöatorp och Forsa och det är ett uppdrag som vi driver från Växjö, berättar Nils-Göran Ragnarsson, gruppchef för väg- och gatuprojektering.
Många vägprojekt är, liksom alla infrastrukturprojekt, mycket långsiktiga – ibland tar de flera decennier i anspråk att förverkliga. Det är egentligen inte så konstigt, eftersom trafikmönster och trafikmängder förändras hela tiden. Vägarna måste utvecklas i samma takt, något som Sweco gärna är med och bidrar till. Som exempel har Sweco varit med i olika faser av utvecklingen av E22 mellan Sölvesborg och Karlshamn i snart 20 år. Den vägsträckan blev klar förra året och invigdes i december.
När det gäller gestaltningsuppdrag så håller Swecos landskapsarkitekter bl a på med att ta fram förslag på nya utemiljöer för Katedralskolan och Teknikum i Växjö.

Kort om Sweco
Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB.