Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Sweco prioriterar hållbarhet i alla projekt

Det nordiska teknikkonsultbolaget Sweco har kunskap om det mesta som går att relatera till en hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med några av Sveriges ledande samhällsbyggare, däribland kommuner, statliga verk, byggherrar och teknikutvecklare, skapar Sweco moderna och hållbara bostads-, trafik- och verksamhetsmiljöer för flera generationer framåt.

Cirka 9000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter bidrar till att utveckla hållbara och värdeskapande lösningar under Swecos flagg. Kunderna finns över hela världen, hittills har Sweco medverkat i projekt i över 70 länder. I Sverige fokuserar man på att bygga hållbara miljöer för framtidens miljöanpassade boende, företagande och transporter, och Uppsala tillhör en av landets mest tillväxtbenägna regioner med mycket aktivitet just nu.

Alla delar av Sweco i samma projekt
Många är av uppfattningen att det byggs som aldrig förr i Uppsala. Det kan även Anna Maria Schyllert, gruppchef för Swecos installationskonsulter, bekräfta i samband med utvecklingen av Ulleråker, en helt ny stadsdel i Södra staden.
– Det är ett spännande projekt där flera av våra bolag inom Sweco deltar i just nu. Det är ett samarbetsprojekt tillsammans med Uppsala kommun som planerar för uppåt 25 000 nya bostäder totalt i Södra staden, varav ungefär 7000 ska byggas i Ulleråker. Det känns oerhört spännande att få vara med om en sådan utveckling, säger Anders Erikols, gruppchef för Swecos arkitekter.
Det blir som en utökning av stadskärnan och det planeras till och med för ett nytt spårvagnsstråk genom stadsdelen. Det är ett område med stor potential över lag då det gamla sjukhusområdet sedan några år tillbaka är aktuellt för utveckling av nya bostäder bland annat.
– Vi har utfört det grundläggande arbetet med tekniska analyser och förberedelser inför de första detaljplanerna som förväntas påbörjas redan nu under hösten. Det som är intressant med projektet för vår del är att vi har medverkat i alla delar med vår kompetens inom arkitektur, miljö, transport och projektplanering, tillägger utredare Henrik Robertsson, Sweco.

Syns och påverkar på lokal nivå
Sweco utmärker sig gärna som en lokal aktör. Trots att koncernen har projekt över hela världen så finns det samtidigt en stark lokal prägel där man samverkar med såväl stora som små aktörer.
– För oss är det viktigt att behålla den småskalighet som behövs för att uppmärksamma lokala projekt. Eftersom vi har en bred kunskapsbas inom Sweco så finns det alltid specialistkompetens tillgänglig oavsett projektets inriktning och storlek. Parallellt med utvecklingen i Ulleråker bedriver vi många andra projekt runtom i Uppsala, informerar Anders Erikols.
Bredden gör Sweco till en attraktiv arbetsgivare med många karriärsmöjligheter. Långsiktigheten och den skarpa miljöprägeln lockar många.
– Hållbarhet präglar alla projekt och det gäller även alla aspekter av hållbarhet såsom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det integreras såväl globalt som lokalt. Att vi har kraft att lösa lokala utmaningar är en av våra främsta styrkor som globalt engagerade teknikkonsulter, säger Irina Persson, gruppchef för Swecos miljökonsulter.

Att Sweco exempelvis fått förtroendet att driva stadsutvecklingsprojekt i Kina visar på koncernens goda rykte internationellt. Samtidigt fortsätter man att tackla nya utmaningar i Uppsala, där gammalt blandas med nytt och där strävan efter att bevara den välkända Uppsalaandan fortfarande spelar en central roll.