Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Sweco satsar på mångfald som speglar hela samhället

Med en stor palett av olika yrkesroller och en mångfald som speglar det moderna svenska samhället gör Sweco rätt i att tillägna sig titeln framtidens arbetsplats. Spännande projekt med hög teknisk nivå gör också att intresset för Sweco som arbetsgivare ökar.

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sin storlek till trots, är Swecos organisation decentraliserad och bygger på lokal närvaro med kontor i de flesta större städer i landet.
Petra Hammarin, gruppchef för Sweco Civil i Kalmar och Karlskrona, berättar att Sweco är bra på att ta vara på mångfald:
– Vi är jämnt fördelade här i vår region med ungefär lika många kvinnor som män i de olika enheterna. Tillsammans står vi för ett stort upptagningsområde som omfattar stora delar av södra Sverige. Det innebär också att vi kan erbjuda en stor bredd av projekt vilket många som söker sig till Sweco uppskattar.
Gruppchefen Erik Magnusson vid enheten VA-system inflikar att en av Swecos mest grundläggande filosofier handlar om att erbjuda bra utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare.
– Hög teknisk kompetens väger tungt och det är frihet under ansvar som gäller, förklarar han. Inom Sweco finns det goda möjligheter att vidareutveckla sin kompetens och utbyta idéer med andra som är lika teknikintresserade och drivna.

”Sverige tillsammans”
Sweco anställer gärna nyutexaminerade ingenjörer som snabbt integreras i organisationen. Eftersom en platt organisation tillämpas får även relativt nya medarbetare stort ansvar med utvecklingsmöjligheter.
Sweco tror på mångfald och att i den egna organisationen spegla det svenska samhället. Det märks genom att medarbetarna har olika bakgrunder. Sweco stöttar även regeringens satsning ”Sverige tillsammans” och planerar att ta emot minst 100 nyanlända på jobb eller praktik. Eftersom det finns ett stort rekryteringsbehov inom hela Sweco anser både Petra och Erik att det är en satsning som ligger precis rätt i tiden.
– Det är glädjande att vi i vår region redan har kommit igång med den nya satsningen och vi har i dagsläget redan hunnit få in några praktikanter med mycket goda förutsättningar att gå över i anställning, säger Petra.

Bygger framtidens Sverige
För den som vill vara med och bygga ett framtida Sverige som är hållbart och mångkulturellt är Sweco ett bra val av arbetsgivare. Ingen annan teknikkonsult kan visa på en lika stor bredd som Sweco enligt Erik Magnusson, som avslutar med:
– Det finns alla möjligheter att få jobba med riktigt spännande projekt och att specialisera sig om det är det man vill. Sweco behöver både specialister och generalister, hur man vill utvecklas är upp till var och en och det är det som är så fantastiskt med att jobba på Sweco.