Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Sweco utvecklar framtidens hållbara väg- och stadsmiljöer redan idag

Miljöarbetet löper som en röd tråd genom samtliga projekt i Swecos regi. Oavsett om det rör sig om planering och projektering av framtidens hållbara infrastruktur, markmiljöer, energisystem eller VA-ledningsnät så kretsar huvudfokus alltid kring miljöfrågan, där Sweco levererar stort genom att alltid prioritera hållbara arbetssätt.

Sweco planerar, projekterar och levererar framtidens system. Samtidigt är Sweco framtidens arbetsplats med utrymme för utveckling och tillväxt. Det är något som gruppcheferna Lena Schalin, Ulrika Malmberg och Charlotta Urberg i Jönköping gärna skriver under på.
– Sweco har en stark ställning som framtidens samhällsbyggare i Jönköping. Det märks inte minst genom de projekt vi medverkar i, där utvecklingen kring Södra Munksjön bara är ett av många kraftfulla exempel, säger Lena Schalin, Sweco Civil, inledningsvis.

Satsar på multidisciplinära team
Sweco har sedan starten 2007/2008 varit engagerade i omvandlingen av den södra delen av det gamla pappersbruksområdet vid Munksjön. Fastighetsbolaget Tolust köpte då området, som nu håller nu på att få nytt liv med 17 nya kvarter i en blandstadsbebyggelse med bostäder, kontor och verksamheter.
Sweco har genomfört miljöutredningar och saneringar, projektledning och projektering av gata och VA. Dessutom utreds nu en flytande park som ska ge en spännande karaktär i åt infarten till Jönköping.
– Längre söderut utmed Munksjöns strand är Sweco med i ett tidigt skede och stöttar Södra Munksjön Utvecklings AB i planeringsarbetet. Engagemanget sträcker sig genom hela vår organisation, påtalar Ulrika Malmberg, gruppchef på Sweco.
Utvecklingen av Södra Munksjöområdet är bara ett av många spännande exempel i Swecos portfölj. Många projekt involverar en mängd olika kompetenser, något som för övrigt kännetecknar hela Sweco. Att satsa på multidisciplinära team har alltid fått hög prioritering.
– Bland andra intressanta projekt kan nämnas den kommande höghastighetsbanan där Jönköping blir en viktig knutpunkt, där det kommer att finns spännande utmaningar för Sweco, säger Lena Schalin.

Stora kliv in i framtiden
Sweco har redan tagit stora kliv in i framtiden med de projekt som genomförs. Dessutom ligger man steget före genom att ha en mångfald inom organisationen, med många kvinnliga chefer på högre nivå. Få andra aktörer kan ge lika breda karriärsmöjligheter som Sweco. Därför är företaget också eftertraktat när Jönköpings studenter ska välja samarbetspartners för examensarbeten och liknande.
– Vi har ett långt samarbete med Högskolan i Jönköping, både vad gäller fadderskap och examensarbeten. Vi är kontinuerligt tydligt involverade genom att vi även föreläser på flera kurser med teknisk inriktning, berättar Charlotta Urberg, gruppchef på Sweco.
Charlotta har över 15 års erfarenhet från arbete inom stat och kommun. Hon sökte till Sweco för att få nya utmaningar, något hon delar med både Ulrika och Lena. Att lösa samhällsutmaningar är ett gemensamt intresse för alla tre. Tillsammans med våra kunder planerar och utformar vi framtidens samhällen och städer.
– Inom Sweco är vi alltid nyfikna på nya medarbetare med samma driv som oss. Vi har många nya spännande projekt på gång och kommer att fortsätta vara en drivande kraft för Jönköpingsregionens utveckling, avslutar Lena Schalin.