Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Swedbank är en del av Tingsryds framtid

Tingsryd sticker ut bland Sveriges landsbygdskommuner. Här finns bland annat en unik och internationellt känd musikskola, en stark och växande handel samt ett hockeylag som spelat i högsta serien. Och det är bara en bråkdel av vad Tingsryd kan erbjuda. Att få vara med och vidareutveckla orten är ett roligt och givande uppdrag, enligt Tommy Elm, bankchef på Swedbank i Tingsryd samt Lessebo.

Att skapa en långsiktig och positiv utveckling för Tingsryd handlar mycket om att stärka det lokala entreprenörskapet och lyfta vilka fördelar som finns med att etablera sig i en landsbygdskommun. Dessutom måste intresset för entreprenörskap grundas tidigt, därför satsar Swedbank på UF-verksamhet i samverkan med den kommunala gymnasieskolan i Tingsryd, Wasaskolan. Förhoppningen är även att musikgymnasiet, Academy och Music and Business, ska börja med UF.
– Att låta ungdomar prova på att starta, utveckla och driva egen verksamhet är oerhört givande. För många blir det en inblick i en framtid som de vill vara en del av även efter gymnasiet. Då har vi verkligen lyckats, menar Tommy Elm, som själv träffar väldigt många olika företagare i sin roll som bankchef.

Bankens roll framträder
Swedbank har en mycket tydlig roll som samhällsutvecklare i Tingsryd.
– Skog och lantbruk dominerar i vår kommun, ofta kombinerar man ett annat yrke med drift av skog- eller lantbruk på fritiden. Detta är en stor grupp av entreprenörer som vi måste stärka och uppmuntra. Här ser vi att banken har en central roll som rådgivare och bollplank för nya idéer. Vi står också inför stora generationsskiften där bankens roll blir ännu mer framträdande, förklarar Tommy Elm.
Att Tingsryd är en påtagligt företagssam kommun är något som Tommy gärna framhåller.
– Det finns en positivism och en stark vilja att lyckas som företagare i Tingsryd. Swedbanks uppdrag blir då att vara med och stötta utvecklingen tillsammans med andra finansiärer. Vi förvaltar en lång tradition som partner till lokala företag.
Satsningen på Unga jobb är en annan viktig framgångsfaktor i Tingsryd. Genom att erbjuda ungdomar praktik kan Swedbank vara med och bidra till ökad sysselsättning, något som alla vinner på.

En del av Tingsryds framtid
Tommy är noga med att poängtera att Swedbank även framledes ska vara en del av Tingsryds framtid och utveckling.
– Tekniken går framåt och mycket går att sköta över nätet idag. Trots det så har bankkontoret en viktig funktion som mötesplats. Ofta besöker vi även våra kunder där de verkar, det är viktigt för att vi ska kunna lära oss mer om deras vardag. Jag tror inte att det personliga mötet går att ersätta, hur mycket tekniken än förfinas.
Swedbank ser till att verka nära kunderna. Ett exempel är företagsgalan som anordnas tillsammans med tre andra banker, LRF, föreningarna Företagarna och Vi Företagare, Tingsryds kommun och Tingsryd handel. Intresset visade sig större än väntat då över 250 personer anlände till 2014 års gala, vilket inte minst Tommy Elm gladde sig åt tillsammans med kollegorna på Swedbank i Tingsryd.