Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Swedbank bygger underifrån och gärna med lokala förmågor

Långsiktiga relationer och samhällsengagemang har varit grundläggande för Swedbank allt sedan den första sparbanken grundades 1820. Snart 200 år senare står samma princip kvar, Swedbanks primära mål är fortfarande att vara en drivande kraft för utveckling för såväl privat- som företagskunder.

I Småland, som i mångt och mycket präglas av en stark industritradition, är Swedbanks engagemang starkt förenat med en ambition om att vidareutveckla och stärka den regionala tillverkningsindustrin.
I Vaggeryd ligger BNP från industrin på hela 40 procent, och i jämförelse med riksgenomsnittet som är 12 procent står det tydligt att Vaggeryd är en renodlad industriort.
– Vi satsar mycket på insatser som verkligen hjälper industrin framåt. Det är högaktuellt i en kommun som Vaggeryd och behovet ser ungefär likadant ut i Gnosjö, säger Mårten Ewertson, kontorschef i både Vaggeryd och Gnosjö.

Bygger upp samhället underifrån
Utöver industrinära satsningar driver Swedbank även ett gediget arbete inom CSR där insatser för att minska ungdomsarbetslöshet sticker ut. Banken stöttar via sparbanksstiftelsen det lokala projektet ”200 i praktiken”, som går ut på att aktivera arbetslösa ungdomar.
– Vår roll är att bygga upp samhället underifrån och med lokala förmågor. Därför har vi även varit drivande i att bilda Gnosjöandans näringslivsråd, som ska samordna olika insatser till förmån för det lokala näringslivet, förklarar Mårten Ewertson.
Swedbanks kontor i Vaggeryd respektive Gnosjö är starkt lokalt förankrade och alla beslut tas följaktligen lokalt. Mårten ser en stor utvecklingspotential i regionen, speciellt då allt mer tillverkning tas hem från lågkostnadsländer.
– Vi ser framförallt att investeringsgraden inom industrin är hög igen och det är positivt. Marknaden ger oss signaler om att det går bra, och en av våra viktigaste roller är att förvalta och vidareutveckla det.

Vill främja nyföretagande
En av de primära framtidsambitionerna för Swedbank i Vaggeryd och Gnosjöregionen är att bidra till ett ökat nyföretagande. Trots att regionen har en stark ställning när det gäller tillverkande industri så är antalet nystartade företag något lägre än rikssnittet.
Det pågår redan flera spännande aktiviteter där Swedbank arbetar för att lyfta entreprenörskapet i bygden, bland annat i samarbete med Science Park inom Kreativ Arena som hjälper företag med lokaler och andra resurser vid uppstart.
– Vår ambition är att fortsätta vara en fullservicebank och att verka nära den lokala marknaden. Vi ska se till att vi som bank bidrar till fortsatt utveckling i både Vaggeryd och Gnosjö. Vi ska även framgent arbeta för en sund och hållbar ekonomi för såväl företag som hushåll i vår region, avslutar Mårten Ewertson.