Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Swedbank – en aktör att räkna med i CSR-frågor

Swedbank står idag för mycket mer än ett heltäckande utbud av banktjänster. Banken är en väsentlig del i det finansiella systemet och spelar en viktig roll i samhället – inte minst i Halmstad.

Swedbank i Halmstad erbjuder en rad olika kompetenser som gör det möjligt för kunderna att förverkliga sina drömmar. På kontoret vid Stora torg mitt i Halmstad samlas förutom företags- och privatrådgivare även mäklare och jurister, alla med syfte att utveckla långa och nära relationer med kunderna. Idag möter man även kunderna via telefon, internet- och mobilbanken, men också allt oftare ute i samhället.

”Samhället är våra kunder”
För Swedbank är samhällsengagemang en del av vardagen, och banken investerar betydande delar i detta. Det handlar ofta om frågor som rör unga människor, exempelvis ungdomsarbetslöshet. Oavsett vilka projekt som är aktuella för stunden så är Swedbank en aktör att räkna med i CSR-frågor.

I Halmstad pågår CSR arbetet för fullt. Swedbank stödjer projekt som leder till ökad sysselsättning, aktivering av människor i alla åldrar samt ökad integration. Banken samarbetar bland andra med Friends och deltar i olika idrottsprojekt, berättar Jonas Bergqvist, kontorschef på Swedbank i Halmstad.

Integrationsprojektet Handbollsandan är ett exempel på ett aktuellt projekt som Swedbank stöttar. Lokala handbollsföreningar tog initiativ för att ge barn och ungdomar i Andersberg i Halmstad en meningsfull fritidssysselsättning, och Swedbank nappade snabbt på idén eftersom projektet gynnar integrationen i samhället.

Fortsätter med idrottssatsningar
Att stötta idrottsprojekt av olika slag är något som ligger Jonas Bergqvist varmt om hjärtat. Ränderna går liksom aldrig ur, som före detta landslagsman i ishockey vet Jonas vilken skillnad idrott kan göra för människor.

– Vi kommer från Swedbanks sida att fortsätta satsa mycket på idrotten. Glädje, engagemang och gemenskap är starkt förknippade med idrott. Andra värden som bidrar till samhällsutvecklingen är hälsa, integration, ledarskap och personlig utveckling för många människor.

Det budskapet sprider vi nu, bland annat genom Swedbanks Näringslivsdag i Halmstad den 17 november där temat är idrotten som utvecklingsfaktor, informerar Jonas.

– Tillsammans med företagen i Halmstad kan vi bygga ett ännu starkare samhälle där alla kan utvecklas. Det stämmer väl överens med bankens uppdrag som möjliggörare av olika projekt, för många företag skulle expansion inte vara möjlig om vi inte kunde stötta med finansiering. På samma sätt måste man tänka på samhället som en organisation som också behöver få möjligheter att expandera.