Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Swedbank Sjuhärad verkar för bygdens utveckling

Swedbank Sjuhärad AB är en fristående bank som värnar om lokal tillväxt och utveckling. Med åtta kontor fördelade på fyra kommuner i Sjuhäradsbygden håller banken en hög tillgänglighet samtidigt som man känner den lokala marknaden väl. Bankens kompetensområden kretsar kring lokala förutsättningar och behov, och så har det varit sedan banken grundades 1831.

Swedbank Sjuhärads värdegrund har utvecklats under snart två sekler. Den traditionella sparbankens visioner ligger till grund för vidare utveckling, men samtidigt är Swedbank Sjuhärad en modern bank som ligger i framkant när det gäller digitaliserade banktjänster.
Banken är majoritetsägd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling och bidra till att den blir en ännu attraktivare plats att leva och bo i. Varje år utdelas bidrag till forskning/utbildning, näringsliv samt kultur och idrott.

Stöttar det lokala näringslivet
Swedbank Sjuhärad har en stark närvaro i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad. Banken är en naturlig samarbetspartner för bygdens utveckling och det märks inte minst genom de olika lokala evenemang som Swedbank Sjuhärad finansierar och medverkar i.
– Att vara aktiv i olika företagarnätverk är en del av vår vardag. Vi försöker hela tiden utveckla nya sätt att stötta det lokala näringslivet på och det anser jag att vi som lokal bank utmärker oss med. Även om vår bygd är sammanhållen så ser förutsättningarna väldigt olika ut i de olika kommunerna och det måste vi också förhålla oss till, förklarar Fredrik Mann, kontorschef på Swedbank Sjuhärad i Svenljunga. Kontoret har sju medarbetare och kompetensnivån är hög. Specialistkompetens hämtas in vid behov.

För ett konkurrenskraftigt Sjuhärad
Fredrik berättar att en stor del av vardagen kretsar kring att besöka lokala företag vilket är en del i bankens arbete för att komma närmare sina kunder. Sjuhärad är en företagsam bygd med mycket internationella kontakter.
– Swedbank Sjuhärads vision är att möjliggöra ett konkurrenskraftigt Sjuhärad i en föränderlig omvärld. Vi ser till kundernas bästa med hjälp av vår kompetens, lokalkännedom och personliga engagemang. Huvudambitionen är att utveckla kundernas affärer och genom det stötta den lokala tillväxten, säger Fredrik Mann. Utöver det görs även insatser via vår huvudägare Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.
Fredrik Mann ser mycket positivt på framtiden i bygden. Han har med sig en bred erfarenhet från flera av bankens kontor och vill gärna vidareutveckla den familjära stämningen på kontoret i Svenljunga.