Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Swedbank stöttar initiativ som gynnar Söderhamn

Swedbank är tillsammans med Sparbanksstiftelsen i Söderhamn en viktig samhällsbyggare som skapar hållbarhet för hela kommunen. Utöver bankverksamheten handlar en stor del av Swedbanks uppdrag om att värna om orten, bland annat genom att banken är med och stöttar goda idéer som gynnar Söderhamn.

Vad kan man göra med 67 miljoner kronor? I Söderhamn har Swedbank och Sparbanksstiftelsen lyckats åstadkomma en hel del med pengarna, som delats ut via stiftelsen sedan år 2000. Näringsliv, idrott, kultur och utbildning – kapitalet har använts för att stötta väldigt många olika initiativ som på ett eller annat sätt gynnar Söderhamn.

Banken som samhällsbyggare
Stiftelsens kapital består av aktier i Swedbank. Avkastningen återinvesteras lokalt och till viss del även regionalt för att bidra till en långsiktig utveckling av Söderhamn med omnejd. Och det ska vara hållbart ur flera perspektiv – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
– Tillsammans kan vi agera mer proaktivt. Vi har för avsikt att samverka ännu mer med Swedbank och Swedbanks kontorsstyrelse för att stärka samhällsengagemanget ytterligare och på så vis vara fortsatt drivande i Söderhamns utveckling, säger Sparbanksstiftelsens verkställande tjänsteman Håkan Spinord.
– Swedbank utmärker sig jämfört med de andra bankerna i Söderhamn mycket just därför att vi har det goda samarbetet, tillägger Swedbanks kontorchef Sara Åhnstrand. Tillsammans ser vi oss som viktiga samhällsbyggare som är involverade i en rad olika projekt, bland annat Praktiklyftet – Unga Jobb, Schools Out, Företagardagen, Ung Ekonomi, UF, och Friends.

Satsar på ungdomar
Praktiklyftet är en gemensam satsning där Swedbank och Sparbanksstiftelsen samverkar med kommunen, Söderhamns industrigrupp och Arbetsförmedlingen. Syftet är att ge ungdomar bättre möjligheter på arbetsmarknaden genom att erbjuda praktik under ett visst antal månader. För många kan det bli en första referens och en avgörande rad på meritlistan, helt enkelt en språngbräda som kan leda till jobb.
– Ju fler företag som ansluter sig till samarbetet desto bättre. Vi tar emot ett antal praktikanter och ser ett stort värde i det, både för vår egen verksamhet och för Söderhamns ungdomar generellt, säger Sara Åhnstrand.
Ungdomarna är Söderhamns framtida näringslivsutvecklare, chefer och entreprenörer. Att satsa på dem är naturligt för Swedbank och Sparbanksstiftelsen.

På kundernas villkor
Elva medarbetare tryggar den dagliga driften av Swedbanks fullservicekontor i Söderhamn. Genom nära samarbete med Fastighetsbyrån och Juristbyrån kan kontoret erbjuda sina kunder hela paletten av tjänster som ryms under Swedbanks paraply.
– Vi möter kunderna både i det bokade och det obokade mötet. Dessutom kan kunderna själva använda sig av våra digitala tjänster via appar, internetbank och telefonbank. Där finns vi tillgängliga för alla sorters ärenden dygnet runt, informerar Sara Åhnstrand.
På Swedbank är man beredd att göra lite mer för att underlätta kundernas vardag, det gäller inte minst i mötet med banken som ska vara okonstlat och enkelt helt igenom. Det skapar hållbarhet i längden genom ömsesidigt förtroende som står sig år efter år.