Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Swedbank stöttar ungdomar på väg ut i arbetslivet

I en mindre stad är goda relationer och samverkan grundläggande för fortsatt utveckling. Swedbank vill uppmuntra fler att ta vara på de möjligheter som finns i Fyrbodal och arbetar för ökad samverkan. Banken stöttar och anordnar olika evenemang där företag och organisationer får en chans att träffas och utvidga sina nätverk. Ett mycket uppmärksammat arbete är initiativet Unga Jobb, där Swedbank är delaktig i att skapa bättre förutsättningar för unga i arbetslivet.

Ungdomsarbetslösheten innebär inte bara ett stort problem för varje enskild som drabbas utan är en samhällsangelägenhet som kostar åtskilliga miljoner i skattepengar årligen. Helt i onödan – eftersom många ungdomar utgör en stor – och eftertraktad – resurs för näringslivet.
Arbetet med Unga Jobb påbörjades redan 2009 av Swedbank i samarbete med sparbankerna runtom i landet. Genom att satsa på att tillgängliggöra praktikplatser i samarbete med Arbetsförmedlingen bidrar Swedbank till att fler unga får jobb – och fler företag får tag på värdefull kompetens.

Alla vinner
Nytillträdda kontorschefen Nina Bäckström, som ansvarar för Swedbanks kontor i både Säffle och Åmål, inledde arbetet med Unga Jobb i samband med sin nya tjänst.
– Jag visste direkt att det var något jag ville satsa på, och påbörjade arbetet i princip så fort jag anlände till min nya arbetsplats i september i fjol, berättar Nina.
Målet är att öka chanserna till arbete för ungdomar mellan 18 – 24 år.
– Det vi gör är att ge ungdomarna en första rad på meritlistan, något som är avgörande för att de ska bli mer anställningsbara. Jag tror att detta är en mycket bra lösning för Åmål.
Trots att många ungdomar är välutbildade och därmed borde vara attraktiva på arbetsmarknaden så har Åmål en relativt hög ungdomsarbetslöshet. Nina tror att det kan bero på försiktighet från arbetsgivarnas sida.
– Jag tror framförallt att det som krävs är ett första steg som många företag kanske inte vågar ta, men som blir betydligt enklare när det erbjuds möjlighet att prova kompetensen genom praktik. Alla vinner på det, även vi eftersom vi växer med våra lokala företag.

Viktigt med lokal förankring
I Karlstad, där Nina Bäckström tidigare arbetat på det lokala Swedbankkontoret, har Unga Jobb blivit mycket framgångsrikt.
– Vi tar emot 20 företag åt gången och matchar dem med ett antal ungdomar som Arbetsförmedlingen väljer ut. I Karlstad fick vi till och med säga nej till en del företag då det helt enkelt blev fullt. Vi hoppas på ett lika stort intresse här i Säffle – Åmål.
Swedbank känner de lokala företagen väl och vet vilka möjligheter och utmaningar de står inför.
– För oss är det oerhört viktigt att finnas kvar och utvecklas lokalt, säger Nina Bäckström.
I Säffle har banken idag tolv anställda varav en är nyrekryterad. I Åmål har två medarbetare nyligen utökat teamet på sex personer. Nina Bäckström ser fram emot en fortsatt positiv utveckling i samverkan med lokala aktörer.