Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Swedbanks engagemang stort i Västmanland

Swedbank stärker såväl interna som externa relationer genom att satsa på samverkan mellan kontoren i Västmanland. Kontoren i Västerås, Fagersta och Hallstahammar delar på resurser och kompetens inom en gemensam affärsområdesorganisation. Samarbetsformen möjliggör framförallt ett bredare tjänsteutbud inklusive specialisttjänster för kunder över hela länet.

Camilla Robinson Seippel, bankchef i Västerås, är mycket nöjd med samarbetet som byggts upp med grannkontoren i Fagersta och Hallstahammar:
– Genom att samverka över kommungränserna får vi en bättre helhetssyn och det gagnar våra kunder i Västmanland. Vi får också en bild över hur den lokala marknaden i Västerås skiljer sig från andra delar av länet och kan anpassa utbudet efter det. Det omfattar även arbetet med social hållbarhet och CSR-frågor.

Träffar skolungdomar
Swedbank jobbar nära Sparbanksstiftelsen Nya för att bygga upp ett långsiktigt engagemang kring sociala frågor. Det är ett arbete som kännetecknar banken och som har pågått under en väldigt lång tid.
– Vi jobbar med många olika aktiviteter som går i den sociala hållbarhetens tecken. Vi engagerar även vår personal som aktivt är med och bidrar till ökad kunskap för ekonomisk och social hållbarhet i samhället. Som exempel så åker vi ofta ut till skolor i Västmanland och föreläser om privatekonomi, inte minst kopplat till digitaliseringens påverkan på ekonomin, berättar Camilla.
Målet är att träffa 2100 elever i grund- och gymnasieskolan under läsåret 2015-2016. Aktuella frågeställningar kretsar kring amorteringar, värdet av att ha försäkringar samt möjliga konsekvenser av ett sms-lån. Medvetenheten hos unga skiljer sig i dag mycket mellan unga personer och Swedbanks ambition är att alla elever ska få en bättre grund att stå på när man tar klivet ut i vuxenvärlden.

Utrymme för engagemang
Swedbanks arbete iskolorna är en del av bankens strävan efter att skapa och stärka relationer.
– Att skapa långvariga relationer är vårt viktigaste uppdrag. När vi träffar ungdomar i skolorna får vi så mycket tillbaka. Våra medarbetare får energi och kraft från uppdraget och vi ökar vår egen förståelse kring ungas verklighet, förklarar Camilla vidare.
En annan fråga som berör och som också bygger på långsiktiga relationer kretsar kring bemötande och integrering av nyanlända. Swedbank har ett nära sammarbete med Arbetsförmedlingen där man under flera år erbjudit utrikesfödda akademiker en sex månader lång praktikplats på kontoren. I skrivande stund pågår en dialog med Sparbanksstiftelsen Nya med ambitionen att utveckla bankens engagemang ytterligare Att tillvarata all kompetens som finns i Västmanland är en framtidsfråga både för banken och Västmanland i stort.
Camilla Robinson Seippel har arbetat inom finanssektorn i drygt 20 år och har under den tiden haft många olika roller, bland annat controller, vd för fondbolag, kapitalförvaltare, affärschef samt hållbarhetsansvarig. I rollen som bankchef på Swedbank i Västerås samt affärsområdeschef i Västmanland får Camilla kombinera affär med sitt intresse för hållbarhets- och CSR-frågor och det trivs hon mycket bra med.