Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Swede Ship bygger båtar för säkerhets skull

Via tre varv på Västkusten servar Swede Ship en stor och på många håll växande marknad där både myndigheter och privata företag finns representerade. Kustbevakningen, Marinen, Sjöräddningssällskapet, flertalet kustkommuner och en rad privata redare finns på kundlistan, och många har varit med sedan Swede Ship började tillverka båtar utanför fiskenäringen för snart 80 år sedan.

Djupviks varv på Tjörn, några mil utanför Göteborg, grundades redan på 1890-talet och var från början helt inriktat på att bygga fiskebåtar för den lokala näringen. Mot slutet av 1930-talet började varvet utveckla en ny typ av fartyg på uppdrag av Kustbevakningen och Marinen. Det blev startskottet för en ny era, och drygt ett decennium senare började man tillverka aluminiumbåtar, följt av komposit ytterligare några decennier senare.

Heltäckande utbud – från myndigheter till kommersiellt
Idag står de tre varven i Swede Ships regi för ett heltäckande utbud av båtar som används såväl i räddnings- och bevakningsinsatser som i kommersiella sammanhang, det vill säga passagerarfärjor.
Marknaden är mycket dynamisk och ibland dominerar den kommersiellt inriktade affärsgrenen, ibland den myndighetsinriktade. Oavsett vilket så står det klart att Swede Ship levererar båtar av högsta kvalitet, med hög säkerhetsklass och enligt en på förhand fastställd tidsplan.
– De tre varven och våra olika inriktningar kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. Vi har kunskap och erfarenhet från mycket skiftande områden, och det gör att vi kan leverera precis det kunden vill ha. Vi brukar säga att vi bygger båtar för säkerhets skull, och det är en slogan som passar bra med tanke på att vi levererar till kunder som Marinen, Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet, säger Swede Ships vd Bo Axelsson.

Bygger på kontinuitet
Swede Ship har en egen design- och konstruktionsavdelning och kan därmed garantera en mycket hög kundanpassning.
– Att vi har lyckats behålla och utveckla vår designavdelning är unikt, det finns inte så många andra aktörer av vår storlek i branschen som har det. Det är mer vanligt att man anlitar konsultbolag, men vi har all kunskap samlad inom vår egen organisation och det är en stor konkurrensfördel idag, säger Nils Morén, försäljnings- och marknadschef.
Kompetens inom utveckling och design kommer förutom vid nybyggen även till nytta i olika typer av serviceuppdrag vid alla tre varven, speciellt om det finns behov av att uppgradera eller konvertera fartyg. För Swede Ship handlar det uteslutande om att bygga och uppgradera kvalitetsbåtar som håller över tid.
– Glädjen över att köpa billigt överskuggas ofta av kostnaden för att äga det. Det vi utvecklar och bygger håller länge. Vi arbetar med kontinuitet och samarbetar bara med underleverantörer som delar vår syn på vad det innebär, fortsätter Nils.

Går på högvarv
Swede Ship har ett 70-tal anställda totalt, varav de flesta vid Djupviks varv som också är äldst. Vid varvet i Hunnebostrand arbetar ett tiotal personer framförallt med service och underhåll, och en liknande verksamhet bedrivs vid Nya Varvet i Göteborg. Under produktionstoppar och vid större serviceåtaganden kan antal sysselsatta trappas upp rejält.
– Vi går på högvarv just nu, dels för att det alltid är mycket att göra under den här tiden på året, men även tack vare att marknaden har börjat stabiliseras. De båtar som varit i drift under vintern måste servas nu, och vi har även fått in några spännande projekt på nyproduktion, avslöjar Bo Axelsson.
Idag kretsar mycket kring effektiv drift med minimal miljöpåverkan. Swede Ship har gjort många motorbyten till följd av nya miljökrav gällande emissioner, och här finns det fortfarande mycket kvar att göra på marknaden.