Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Swedec och Salam gör världen lite tryggare

Salam Mohammed kom till Sverige från krigets Irak. Nu är han forskningsansvarig på försvarets minröjningscentrum Swedec i Eksjö. Han gillar utmaningen och sina kollegor och har en förhoppning om att föra utvecklingen på området framåt.

För åtta månader sedan tillträdde han som forskningsansvarig på Swedec, som är Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum. Och som är landets enda i sitt slag. På funktionsenheten gör de studier, tester och utvärderingar av olika tekniker.
– Det kan vara en optisk laser för att upptäcka ett hemgjort sprängämne eller test av hur en robot inspekterar och röjer improviserat tillverkade bomber. Vi har stor samlad kunskap om olika tekniker, säger Salam Mohammed.

Akademisk höjd
Swedec samarbetar med Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten. De ingår också i olika uppdrag åt bland annat FN. Salam Mohammed som är doktor i tillämpad fysik och tidigare har jobbat på både KTH och FOI tycker att han har stor nytta av sina kontaktnät från den civila akademiska världen i sitt arbete på Swedec.
– Jag har kontakt med mina forskarkollegor och håller mig uppdaterad om deras forskning och vad som händer. Både nu och i framtiden.

Var det ett stort steg att komma från det civila till det militära?
– Nej, jag är intresserad av att jobba med forskning och utveckling och det får jag göra här. Jag lämnade Irak på grund av kriget och kan helhjärtat förstå och stå för innebörden av vårt uppdrag att skydda samhället och att skydda individen.

Hur trivs du på Swedec?
– Bra. Det är varierande och utvecklande. Sen har jag också väldigt trevliga kollegor som jag har roligt tillsammans med på fikarasterna.

Vad är den största utmaningen framöver?
– Att utveckla och säkerställa teknik för att bekämpa terroristaktiviteter i Sverige och internationellt. Och att stödja våra trupper utomlands.

Bra övningsområden
Swedec har funnits i Eksjö sedan 1998, där jobbar både officerare, specialistofficerare och kvalificerad civil personal med exklusiv kompetens. Överste Ronnie Nilsson som är chef på Swedec säger att de jobbar med tre kärnområden, det första är operativt stöd vid nationella insatser i landet och åt andra myndigheter samt vid internationella insatser. Det operativa stödet innebär bland annat arbete med hotbilder, röjning av bomber och minor samt rekognoscering inför nya uppdrag. Det andra kärnområdet är utbildning och det tredje är forskning och testverksamhet.

Han säger att Swedec har väldigt bra förutsättningar för sitt arbete i Eksjö garnison. Där finns stora områden med skjutfält, övningsfält och testanläggningar för att utföra bombtester eller träna på att söka efter nergrävda sprängämnen.

Swedec är en liten organisation och Sverige är ett litet land, varför vill andra länder jobba med er?
– Det är många som vill samarbeta med den som har spetskompetens inom något område. Vi jobbar ihop med både Österrike, Irland och ett flertal andra länder inom Nato.

Försvarsmakten i Eksjö har soldater i Mali och Afghanistan just nu som hjälper FN. Vad skulle du säga om de hos er som är ute i världen och röjer minor och desarmerar bomber?
– Att de tillsammans med polisens bombtekniker gör Sverige och världen lite säkrare. Det är inte utan att jag beundrar deras mod.

*Swedish EOD and Demining Centre

Gerd Eriksson

Länk: http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/totalforsvarets-ammunitions-och-minrojningscentrum-swedec/