Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Swerea IVF förstärker spetskompetens inom Stamping

Swerea IVF har i september förvärvat verksamheten inom IUC i Olofström. Det är ett viktigt steg mot att vidareutveckla den befintliga spetskompetensen som finns i regionen gällande produktionsprocessen Stamping (pressning). Samtidigt är det ett strategiskt drag för Swerea IVF när det gäller att bredda sin egen verksamhet inom området.

Att en av landets ledande industriforskningskoncerner etablerar sig i Olofström kommer naturligtvis att få en positiv effekt inom flera områden. Ett av de främsta för Olofströms del är Stamping, som omfattar pressning av plåt eller enklare uttryckt plåtformning. Tekniken tillämpas bland annat inom fordonsindustrin men är gångbar inom alla segment där stora komponenter i plåt används.
– Stamping är sedan länge ett profilområde för näringslivet i Olofström. I regionen finns ett kluster av företag som tillsammans driver utvecklingen inom området, och vår närvaro kommer med stor sannolikhet att medföra stora möjligheter gällande kunskapsförnyelse och nya kontaktytor, säger Daniel Wiklund, Swerea IVF.

Närmare Center of Excellence
Daniel Wiklund ansvarar bland annat för forskningsområdet stamping inom Swerea IVF. Att få vara med och vidareutveckla verksamheten i Olofström, som uttalat är ett fäste för Stamping, ser han mycket positivt på.
– Etableringen i Olofström medför flera direkta fördelar. För det första blir hela Swereas forsknings- och utvecklingstjänster tillgängliga för företag och innovatörer i Blekinge. För det andra kommer man inom regionen ett steg närmare visionen om att etablera ett Center of Excellence inom Stamping, vilket är en vision som man delar med flera aktörer, exempelvis Volvo Cars, säger Daniel Wiklund.

Landar i ny roll
Swerea IVF har en bred och djup kompetens inom material-, process- och produktutveckling. Utifrån dessa kategorier erbjuder man olika tjänster och forskning inom områdena metaller, textilier, polymerer och keramer.
– Satsningen i Olofström är en naturlig utveckling eftersom vi inom Swerea IVF har en lång tradition av att samarbeta med industrin här, menar Daniel Wiklund. Vi kommer att stärka de samarbeten som redan finns, och samtidigt satsa på att etablera nya.
Ett intressant samarbete som Swerea IVF kommer att fokusera mycket på är det som redan etablerats med Techtank, men det finns även andra spännande saker på gång som kommer att forma Swerea IVF:s organisation i Olofström. I närtid ligger fokus på att landa i den nya rollen som förvaltare av det som IUC har byggt upp i regionen under lång tid.