Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

SynerLeap ger startups och industrin bättre förutsättningar

Peter Löfgren, vd för tillväxthubben SynerLeap i Västerås, är helt övertygad om att det finns en framtid för svensk industri. Men det krävs ett mer sammanhängande arbete kring innovationer, med bättre förutsättningar för startups som tar innovationer till marknaden.

Sverige är en gammal industrination av klass och rang, men att leva på gamla meriter ger sällan den framgång som behövs i en föränderlig värld med ökad global konkurrens. Det är man fullt medveten om på SynerLeap, den nystartade tillväxthubben som med ABB i spetsen ska ta morgondagens innovationer till en ny nivå.
– Vi måste innovera, samverka och generera nya affärer för att svensk industri som helhet ska utvecklas och vara konkurrenskraftig. Vi måste alltså ha ett klimat som gynnar startups, och visa att befintliga företag faktiskt vinner på det också, säger Peter Löfgren.

Del av livsgivande ekosystem
Att som väletablerat industribolag med stora resurser och ett välkänt varumärke samarbeta med SynerLeap innebär att vara en del av ett livsgivande ekosystem. För den svenska industrin handlar det om att bli det mest attraktiva ekosystemet i konkurrens med andra länders industrier.
– Man måste tillföra något till ekosystemet för att få ut något. Det är ett naturligt givande och tagande som gäller. Stora industrier tillför infrastruktur, laboratoriemiljöer och forskning. Startups tillför i sin tur snabbhet och förmågan att snabbt ta en innovation hela vägen från idé till test- och körbar pilot. Tillsammans skapar stora industribolag och mindre startups en ökad innovationstakt, menar Peter Löfgren.
Storföretag har varumärken och renommé som ofta sträcker sig globalt, men de har inte alltid den senaste eller bästa tekniken. Den kan utvecklas i startupbolag. Startups har i sin tur inte en global närvaro och oftast inte heller de kontakter som behövs för att nå dit. De måste alltså komplettera varandra.

Global målgrupp
SynerLeap har på bara tre år lockat ett 70-tal företag till Västerås och regionen för samarbete, och det omfattar hittills ett 80-tal projekt. Takten har senaste året varit ett nytt samarbetsprojekt i veckan.
– Vi har till och med fått hit startups från elva länder inklusive till exempel USA, Indien och Australien, upplyser Peter Löfgren.
De internationella aktörerna, forskare och företagare, har upptäckt fördelarna med den samverkande miljön som SynerLeap erbjuder med stöd från bland andra ABB. Målet är att stärka innovationsmiljön ytterligare under 2020 och fortsätta expandera globalt.