Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Systeminstallation levererar ren effektivitet

Systeminstallation värnar om insidan och bidrar samtidigt till en bättre miljö på utsidan. Företaget har med skarpt miljöfokus levererat tjänster inom energieffektivisering och automation sedan 1998.

Det började med fyra unga killar som ville skapa något hållbart för framtiden. Grundidén bakom Systeminstallation var att med hjälp av nya idéer, ny teknik, mera miljö och mindre krångel för kunden skapa en verksamhet som skulle lyfta hela installationsbranschen. De ambitiösa grundarna har bevisligen lyckats uppfylla sitt branschlöfte – Systeminstallation utsågs nämligen till Årets Företagare i Varberg samt kammade hem stadens miljöpris för några år sedan.

Fyra entreprenörer, fyra affärsområden
Det började med fyra drivna entreprenörer. Idag sysselsätter Systeminstallation tio gånger fler medarbetare och rekrytering pågår. Det är i grunden samma idéer som präglar företaget idag som för 15 år sedan då verksamheten etablerades. Men tekniken går förstås framåt, och Systeminstallation ser till att vara väl uppdaterade om vad som händer inom branschen för att kunna leverera det allra bästa för kunden. Så vad är det, rent konkret, som Systeminstallation levererar?
– Vi är verksamma inom i huvudsak fyra övergripande områden: Energi- och Driftstjänster, Fastighetsautomation, Publika Bad samt Vatten och Avlopp. Det är här vår främsta kompetens finns, inom dessa fyra områden, även om vi kan leverera liknande tjänster till närliggande branscher, svarar Bjarne Johansson, som var med och startade Systeminstallation.
– Det samlade erbjudandet går under benämningen Systeminstallation Inside, ett omfattande tjänstepaket där vi tagit med allt från grundläggande analys och strategi till styrning, övervakning och service. Vi sköter med andra ord allt från projektering av styrsystem i helt nya anläggningar till finjustering av redan levererade system. Allt handlar om att spara så mycket energi som möjligt med bibehållen funktion och komfort, därför säger vi att vi värnar om insidan samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö på utsidan.

Varumärke med skarpare vision
Systeminstallation lägger nu extra mycket kraft på att profilera sig med en tydligare vision, grundidén är förvisso densamma som tidigare men nu kommuniceras den betydligt tydligare för att kunderna verkligen ska förstå vikten av att satsa på en partner som håller sina löften. Varje gång.
I den nya visionen kommuniceras Systeminstallations ambition om att växa och bli starkare, arbeta för ännu fler kunder som ger företaget stora utmaningar. Allt handlar om att göra så mycket nytta som möjligt, samtidigt som man vill behålla fokus, vara snabba och smidiga. Kreativa och konstruktiva. Personliga och jordnära. Att kombinera stort och smått – och att alltid ställa upp för kunden sammanfattar Systeminstallations huvudfokus på ett bra sätt.
– Detta är inget nytt, så har vi arbetat hela tiden, men skillnaden är att vi nu väljer att kommunicera det mycket bredare. Vi är transparenta och kunden kan komma åt all information om sin fastighet tack vare våra webbaserade system. Detta började vi med redan 1998, och var då en av marknadens pionjärer, berättar Bjarne Johansson.

Tror på fortsatt expansion
De fyra grundarna är fortfarande aktiva inom företaget efter 15 års utveckling. Bjarne Johansson säger avslutningsvis:
– När vi först etablerade verksamheten i Varberg så hade vi ingen aning om hur stora vi faktiskt skulle bli. Vi fick en bra start och lyckades till och med öppna fler kontor under lågkonjunktur, ett i Göteborg 2008 och nu 2013 har vi öppnat ytterligare ett i Halland, i Halmstad. Att spara resurser blir allt mer attraktivt, och det är precis det vi gör. Idag är energiåtgång precis lika viktigt som funktionalitet, allt ska göras med så liten energikonsumtion som möjligt. Vi kommer utan tvekan att fortsätta expandera i takt med att fler vill effektivisera sin verksamhet.