Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Systerbolagen Eirhem och Midhem berikar bostadsmarknaden

Midhem är med projektet Glimmervyn med och utvecklar Varbergs nya framsida i Breared och Apelviken. Tillsammans med MTA Bygg & Anläggning, Trollängen Bostad, Eirhem och Wilgus Invest skapar Midhem ett helt nytt bostadsområde från grunden. Detaljplanen för Glimmervyn omfattar både bostadsrätter och hyresrätter.

Varbergs kommun rustar för visionen om att bli 80.000 invånare år 2030 och bostadsutvecklingen är en av de viktigaste aspekterna för att nå målet. Eftersom befolkningen blir äldre och fler äldre dessutom är friska längre krävs bostäder som är anpassade för en sådan demografi. Därför är samarbetet mellan de olika aktörerna inom projektet Glimmervyn respektive Alunskiffern så viktigt.

Berikar marknaden
Eirhem och Midhem är systerföretag inom samma familj. I det aktuella projektet i Breared och Apelviken står Eirhem för utvecklingen av det som brukar kallas Alunskiffern, som omfattar ett äldreboende med 54 lägenheter samt ett trygghetsboende med 35 hyresrätter i etapp 1.
Kommande två etapper i samma område omfattas av projektet Glimmervyn i Midhems regi, som till största delen blir bostadsrätter men som även kan komma att vidareutvecklas med en del hyresrätter.
– Det här är en mycket viktig utveckling för Varberg. Vi berikar marknaden med attraktiva bostäder och hjälper samtidigt kommunen att möta utmaningen med den demografiska utvecklingen. Det känns fantastiskt att få vara en av de drivande partnerna i detta, säger Mikael Vallin, projektansvarig på både Eirhem och Midhem.

Viktigt att bygga för alla
Tillväxten och inflyttningen till Varberg visar inga tecken på att avta – snarare tvärtom. Bostadsfrågan har länge varit en utmaning men med den stundande utvecklingen i området Breared – Apelviken blir läget ett annat. Speciellt viktigt är att satsa på bostäder för alla skeden i livet, vilket investeringen i äldreboendet understryker.
Äldreboendet ska drivas av Attendo och får en livsstilsinriktning mot sport och spa – något som passar bra för Varberg som väletablerad kurort. Trygghetslägenheterna kommer att förvaltas av Eirhem.
– Eirhem är en trygg och stabil partner och vi är glada över att äntligen börja arbetet med att utveckla och modernisera Varbergs äldreomsorg, säger Urban Thorén, affärsutvecklingschef på Attendo.

De boende styr
Eirhem ska fortsätta vara drivande i utvecklingen av äldreboenden i Västsverige och Midhem kommer att fokusera på bostadsbyggnation för en bred målgrupp i attraktiva områden.
– Vi har alltid de boende som utgångspunkt – deras behov styr vad vi bygger och hur det ska byggas. Självklart satsar vi på hållbart byggande med lågenergilösningar och sunda material och det kombinerar vi med hög tillgänglighet, säger Mikael Vallin.
– Att vi är stolta över att få vara med och utveckla kvarteret Glimmervyn är ingen överdrift. Området kommer att bli Varbergs nya landmärke och intresset för att bo här är enormt. För de cirka 100 nya bostadsrätterna som planeras har vi fått över 1000 intresseanmälningar, bekräftar Midhems vd Henrik Svantesson.