Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

TA Byggproduktion välkomnar komplexa projekt

Grundaren av Tommy Allström Byggproduktion AB, eller TA Byggproduktion, tycker om stora och ofta komplexa byggprojekt som inte sällan kantas av utmaningar. Tommy Allströms entusiasm och engagemang för lokal utveckling är synlig överallt i Örebro med omnejd – här stoltserar nämligen flera större byggprojekt som TA Byggproduktion drivit under åren.

Elektroskandias nya logistikcenter, Swedols högeffektiva lager och den toppmoderna brandstationen i Lindesberg är bara en handfull exempel på välkända byggnationer i Örebroregionen som TA Byggproduktion ligger bakom. Projekten har flera gemensamma nämnare, bland annat i fråga om höga kvalitets- och miljömål. Med den här typen av projekt har TA Byggproduktion verkligen etablerat en särställning på markanden i Örebroregionen.

Samhällsnära projekt
Under företagets 20-åriga historia har mycket kunskap alstrats som nu kommer till stor nytta i aktuella projekt. TA Byggproduktion har precis påbörjat byggnationen av Lindesbergs nya hälsocentrum i oktober, med beräknat färdigställande till augusti 2019. Precis som för Elektroskandia, Swedol och brandstationen är det en totalentreprenad där TA Byggproduktion står för hela kedjan i projektet.
– Vi satsar på hög kompetens och närvaro i arbetsledningen för att säkerställa hög kvalitet i alla led. Dessutom har vi myntat ett tydligt fokus på kundvärde, där vi alltid söker optimera processen för att uppnå kostnadseffektivitet – givetvis utan att göra avkall på kvalitet, säger Tommy Allström.
Hälsocentrum är ett projekt som utvecklats av Landstinget i Örebro län och det lokala fastighetsbolaget Falab i Lindesberg. TA Byggproduktion vann upphandlingen och ansvarar således för vidareutveckling av ett mycket samhällsnära projekt som berör många människor i regionen. Lindesbergs hälsocentrum kommer att omfatta vårdcentral och tandläkare, ett antal vårdbostäder samt ett inglasat torg med café och service. Dessutom ett större garage med parkering för boende och besökare till verksamheterna.
– Det är ett av traktens största projekt, helt klart. Vi konkurrerar med de riktigt stora drakarna i regionen, och att vi kan kamma hem projekt av den här omfattningen vittnar om att vi är en uppstickare som verkligen kan leverera, tillägger Tommy.

Tänker kundnytta i alla led
TA Byggproduktion arbetar i huvudsak i mellersta Sverige och som redan nämnt med många tunga referensprojekt från Örebroregionen. Företaget har även en byggserviceavdelning som gör servicejobb ute på industrier i området, samt åtgärdar försäkringsskador på uppdrag av Länsförsäkringar.
TA Byggproduktion är om sig och kring sig i regionen, och har till och med konstruerat och byggt det egna kontoret utmed riksväg 50 och 68, helt efter egen design både när det gäller interiör och exteriör. Det nya kontoret har bästa skyltläge och är utrustat med gym, omklädningsrum, generösa personalutrymmen samt verkstad och förråd på totalt 900 kvm. Här kan man prefabricera mindre byggelement och därmed kapa kostnader och förbättra miljöprestanda för kunderna – ytterligare ett led i att TA Byggproduktion tänker kundnytta i alla led.