Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Ta chansen att få arbeta med det senaste inom robotteknik vid Lv 6

Teknisk kompetens efterfrågas på alla håll i samhället och även Försvarsmakten måste leta efter den med ljus och lykta. En stor fördel för Försvarsmakten är att man kan skapa intresse med hjälp av riktigt häftig teknik. Den som vill arbeta med det absolut senaste inom robotteknik bör ta sig en titt på vad som händer vid Luftvärnsregementet Lv 6 i Halmstad just nu.

Försvarsmakten behöver i sin helhet rekrytera flera tusentals nya förmågor under de närmaste åren. En stor del kommer att ha någon form av teknisk bakgrund. För Halmstad garnison handlar det om strax under tusentalet personer som ska rekryteras under ett antal år. Under 2018 – 2019 gjorde cirka 300 rekryter militär grundutbildning (värnplikt) och man hoppas kunna rekrytera huvuddelen att stanna som anställda soldater vid Lv 6.
Verksamheterna vid Halmstad garnison är av riksintresse. Det är enbart här som man utbildar framtidens luftvärnssoldater inom Luftvärnsregementet Lv 6, enbart här som teknisk personal till alla delar av försvaret utbildas vid Försvarsmaktens tekniska skola FMTS och enbart här som specialistofficerare utbildas vid Militärhögskolan Halmstad. Halmstad garnison är med andra ord en ytterst mångfacetterad och spännande arbetsplats.

Vill rekrytera mer inkluderande
Försvarsmaktens utbildningar och krav ser helt annorlunda ut idag än för tio-15 år sedan. I utvecklingen av det nya försvaret krävs en helt annan form av samverkan med det kringliggande samhället, där man i mycket större utsträckning behöver dela kompetens med andra arbetsgivare.
– Tack och lov så har värnplikt återinförts i Sverige. Den nya värnplikten grundas på könsneutral mönstring, och det ger oss mycket bättre förutsättningar med en större rekryteringsbas. Det innebär också att vi rekryterar enbart baserat på kompetens och vi kan välja de absolut bästa och mest lämpade till Försvarsmakten, säger överste Anders Svensson, chef för Luftvärnsregementet och Halmstad garnison.
– Vi har anställda soldater med många olika inriktningar, men gemensamt för samtliga är den grundläggande militära utbildningen. Där lär man sig saker som med fördel kan appliceras i andra yrken, såsom planering, utveckling av ordningssinne och framförallt att samarbeta med andra. Dessutom har alla även ett visst mått av sunt förnuft och ledarskapsförmåga samt inte minst god fysik. Det bör alltså vara en fördel för andra arbetsgivare att ta in en tidvis tjänstgörande soldat som resurs i sin egen verksamhet.
De som gör värnplikten idag är de som kommer att vara Försvarsmaktens högre chefer runt 2050. Det ger en indikation över hur viktigt det är att rekrytera brett och inkluderande. Redan idag är över 25 procent av de nya rekryterna vid Lv 6 tjejer, men målet är naturligtvis att komma upp i en jämn fördelning.

Patriot och robot 98 tar oss in i framtiden
Det händer mycket spännande saker vid Lv 6. Här planeras för mycket större övningsytor framöver, på mark som redan är tillgänglig och som ligger i direkt anslutning till garnisonen. Det mest uppseendeväckande just nu är emellertid att Luftvärnet nästan samtidigt byter båda sina robotsystem. Nu har utbildningen börjat på de första robot 98, ”IRIS-T” – ett lättare system som ersätter det äldre robot 70. Snart levereras även det tyngre systemet robot 103, eller Patriot (ersättare till det äldre Hawk, från 1970-talet), ett system som ger väsentligt ökad operativ effekt, bland annat mot ballistiska missiler. Båda dessa nya system ligger i teknikens absoluta framkant.
– Till skillnad från det äldre svenska robot 70 kan det nya bandvagnsburna europeiska 98-systemet grupperas utan fri sikt. Målet upptäcks av en radar och läget sänds över till roboten, så att den hittar själv. Därmed kan man gömma hela anordningen ute i skogen eller mellan hus och ändå ha full träffsäkerhet, förklarar Johan Palmén, förvaltare på Stridsskolan vid Lv 6.
Försvarsmakten har ställt kraven på de nya systemen utifrån en rad olika behov och målsättningar: modernare teknik, lägre underhållskostnader och interoperabilitet med andra system och länder. Dagens och morgondagens soldater kommer alltså att få vara med och etablera två toppmoderna system som tar det svenska försvaret in i framtiden.