Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Ta del av Mörbylånga!

Välkommen att möta och ta del av vår goda livskvalitet. Hos oss möts Du av ett fantastiskt landskap och omgivningar, vi har ett speciellt ljus och såklart är världsarvet och alvaret värt att njutas av.

Mörbylånga kommun är en av landets tryggaste kommuner, när medborgarna själva får tycka till. Med den kombinationen, fantastik och unik miljö med en närhet till det mesta samtidigt som det är tryggt att leva här förstår man varför kommunen är attraktiv för nya invånare. Kommunen har precis som alla andra sina utmaningar, men med en hög kvalitet i kärnverksamheterna, skola och äldreomsorg ger det goda förhoppningar inför framtiden.
Kommunen jobbar aktivt med hållbar utveckling och agenda 2030 för att vi ska vara en kommun i framkant även framåt. Vi vill ta vårt ansvar och säkerställa att kommunen utvecklas hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Förutom att vara en av Sveriges tryggaste kommuner, har vi också en låg arbetslöshet. Bakom det finns ett aktivt och engagerat arbete på vår arbetsmarknadsenhet för att se och tro på varje människas drivkraft och genom ett aktivt matchningsarbete lyckats stimulera egen sysselsättning i stor utsträckning.

Vårt vackra landskap innebär även utmaningar för att klara framtida klimatutmaningar. Vatten till alla är ett viktigt område. 2019 invigde kommunen ett innovativt vattenverk i Mörbylånga. Vattenverkets har prisats för sin nya innovativa teknik med att förutom att ta hand om bräckt vatten även återvinna processvatten från Guldfågelns industri. Tack vare denna investering har kommunen betydligt bättre förutsättningar att klara sin vattenförsörjning framöver.
Kommunen gillar att sticka ut och fokus är att vi vill göra det lite bättre för kommunens invånare. Ett exempel är en app som lanserades i somras. Genom denna app erbjuds invånare och besökare enkelt och smidigt information om kommunen och vad man kan uppleva hos oss. Här hittar man vandringsleder, badtemperaturer och smidiga verktyg för att få förbättringsförslag med foto kopplat till förslaget. Appens kanske mest uppskattade funktion är Ölandsbron och den trafikinformation som är kopplat till vägen.

Ann Willsund
Kommunchef i Mörbylånga kommun