Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ta nästa steg i innovationsarbetet tillsammans med Atea

Atea stöttar privata och offentliga verksamheter i deras digitala transformation med allt från en trygg och flexibel it-infrastruktur till innovativa lösningar. Atea har utöver det hög kompetens inom it-säkerhet och ett hjärta som bankar för hållbarhetsfrågor, vilket kunderna allt mer efterfrågar.

Digitaliseringsresan är ofta förknippad med att frigöra tid för kärnverksamheten, öka säkerheten i kundens processer och bli mer effektiv. Den är dessutom ofta förenad med flera hållbarhetsmål. Vad är då hållbar hantering av it?
– För oss har hållbarhetsarbetet varit centralt under en längre tid, långt innan man började tala om cirkulär ekonomi, säger Maria Kolli, platschef på Atea i Västerås. Att uttjänt utrustning ska återvinnas är en självklarhet, men vi vill stötta verksamheter att ta arbetet en nivå till och återanvända så mycket utrustning som möjligt.
För att göra det lätt för svenska verksamheter att tänka mer hållbart kring it har Atea startat initiativet 100 %-klubben. Därigenom får verksamheter, oavsett om de är kunder hos Atea eller inte, stöd och råd för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Målet med klubben är att utmana verksamheter att ta ansvar för att samla in 100 procent av sin färdiganvända it-utrustning, därav namnet.
Självklart kan man också köpa säkra it-återtag via Ateas så kallade Goitloop-tjänster. Då hjälper Atea kunderna att avgöra vilken utrustning som ska få en andra chans och säkerställer samtidigt säker radering av kundens data oavsett om enheterna ska återvinnas eller återanvändas.

Mer fokus på innovationer
Världen ställer om, mer än någonsin. Alla företag måste jobba enligt en cirkulär affärsmodell för att vara konkurrenskraftiga även i framtiden. En del företag har kommit långt, andra har precis påbörjat sin resa. Oavsett behöver verksamheter tänka innovativt när kartan ritas om. Här kan och vill Atea vara en partner till sina kunder.
– Vi vill lyfta dialogen kring kundernas innovationsarbete. Vi kan dels hjälpa dem att kunna vara mer innovativa genom att ta hand om deras basfunktioner kring it och på så sätt frigöra tid. Men vi kan även bistå med testning och verifiering av nya lösningar, innan kunden tar beslut om att implementera något. Särskilt i utmanande tider kan det vara svårt att komma igång, men genom att ta del av kundernas behov och utmaningar kan vi hjälpa dem att se nya möjligheter, säger Maria Kolli.
För många är Atea kända som en hårdvaruleverantör, men i takt med att hållbarhetsfrågan och innovationsarbetet blir allt mer centralt börjar fler och fler se Atea som en helhetsleverantör.
– Utvecklingen går fort och kunderna behöver en digitaliseringspartner som kan stötta dem hela vägen. Att vi kan hjälpa kunden med allt från produkter till förändringsledning, it-säkerhet för medarbetarna och framtidslösningar för verksamheten gör att vi erbjuder ett unikt mervärde för våra kunder, avslutar Maria Kolli med.