Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Ta vara på digitaliseringens möjligheter

Hosting service-leverantören Ismotec är inte störst på marknaden men är utan tvekan en av de främsta när det gäller förmåga att anpassa tjänster och service efter vad kunderna verkligen behöver. Som specialist på M3/Movex löser Ismotec några av Sveriges största industri- och logistikföretags IT-relaterade utmaningar.

Moderna systemlösningar blir allt mer avancerade och kraven på integration allt högre. Många företag, inte minst inom tillverkningsindustrin, upplever digitaliseringen som en stor utmaning – men samtidigt öppnas näst intill oändliga möjligheter om man kan tillämpa tekniken på rätt sätt.

Närmare idealet
Ismotec hjälper sina kunder att komma närmare idealet där IT-lösningarna blir verktyg för att optimera affärsnytta.
– Att leverera ren kundnytta bygger på att man först lär känna kundernas verksamheter och förstår vilka utmaningar som finns. Vi prioriterar relationer och satsar på att få en så omfattande bild över kundernas verksamheter som möjligt. Vi är insatta i vilka rutiner och system som används och övervakar kritiska funktioner, förklarar Ismotecs marknadschef David Hedström. Han fortsätter:
– Vi står för en stor bredd av tjänster som förknippas med IT-infrastruktur, och kan ta ansvar för allt från hela IT-plattformar inklusive supportfunktioner till enstaka moment beroende på vad kunderna efterfrågar. Stor tyngdpunkt ligger på integrations- och tekniktjänster kopplade till M3/Movex, men vi kan även integrera andra produkter som finns på marknaden.

Teknikhöjd i första ledet
Ismotec är specifikt bra på komplexa frågeställningar med erfarna IT-tekniker i first line. Det gör att lösningsgraden är hög redan vid första kontakt vilket naturligtvis är mycket uppskattat, vilket kunderna också vittnar om.
– Vår förväntan var att hitta en aktör som prioriterade oss och som hade tekniker i first line för att frigöra tid internt och ge en bättre service och upplevelse för användarna. Ismotec har motsvarat vår förväntan och vår helpdesk får idag högt betyg av alla användare. Trevligt bemötande, hög lösningsfrekvens och bra uppföljning av ärenden mot användarna är tre nyckelfaktorer som har gjort att vi är mycket nöjda, säger Per Löfquist, IT-direktör på Rexel Sverige.

Förstår kundernas behov
Bland Ismotecs kunder finns som tidigare nämnt några av Sveriges största industri- och logistikföretag. Företaget har bland annat ansvarat för driften av SMD Logistics viktigaste IT-system under de senaste åren och lyckats leva upp till mycket högt ställda förväntningar.
– Ismotec är väldigt lösningsorienterade och flexibla och de är enkla att samarbeta med. I en komplex IT-miljö kan det alltid uppstå problem och utmaningar, men som kund känns det tryggt att ha en driftspartner som är på tå om något inträffar och som alltid sätter kunden i centrum, kommenterar Herman Moodysson, support- och utevecklingsdirektör på SMD Logistics.
Att förstå kundernas behov och verklighet är det allra viktigaste, och det är precis det som man enligt David Hedström förknippar med hög tillgänglighet på Ismotec. Avslutningsvis tillägger han:
– Vi bygger vår egen marknad med fokus på kundernas behov. Då är det egentligen ointressant vad andra, det vill säga våra konkurrenter, levererar. Vi räknar med en fortsatt god tillväxt för Ismotec som leverantör och partner till svenska industriföretag.