Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Tågtekniker utbildas i Hässleholm

Hässleholm har en lång tradition som järnvägsnav. Den traditionen förstärks nu när Yrkeshögskolan Syd startar en utbildning för tågtekniker. Lagom till färdigställandet av den nya tågdepån strax utanför Hässleholm, räknar man med att ha den första kullen examinerad.

Det skrivs historia i Hässleholm då en av Europas mest moderna tågverkstäder byggs just här. Det är det största projektet i kommunen någonsin, och faktiskt även ett av södra Sveriges största. I den nya verkstaden, eller tågdepån som den också kallas, ska samtliga Öresundståg servas. Redan till nästa år ska anläggningen vara färdigställd.
– Att starta en utbildning för tågtekniker är ett steg in i framtiden för oss och för regionen, säger Per Malmberg, utbildningsledare vid Yrkeshögskolan Syd.

Utbildar för jobb
Yrkeshögskolans uppgift är att utbilda för jobb och matcha kompetens med arbetsmarknadens efterfrågan. I skrivande stund finns redan åtta olika utbildningar inom Yrkeshögskolan Syd, och enligt färsk statistik från skolan och kommunen, får nästan alla som går en utbildning här jobb efter avslutad utbildning. Inom vissa områden har deltagarna erbjudande om jobb redan innan studierna är avklarade. Samma läge lär gälla för de framtida tågteknikerna.
– Det är näringslivet som ger oss en indikation inom vilka områden man söker kompetens, och vi har tidigt fått en indikation på att just tågtekniker behövs. Utan näringslivets stöd får man inte starta en yrkeshögskoleutbildning så samarbetet är helt avgörande, förklarar Per Malmberg.

Centrum för tågutbildningar
Den nya utbildningen för tågtekniker är unik i sitt slag och omfattar 300 yrkeshögskolepoäng fördelade på ett antal kurser som sträcker sig över en studieperiod på 1,5 år. En stor del av tiden kommer att spenderas i LIA, Lärande i arbete, det vill säga på plats ute hos företag.
– Totalt räknar man med att mellan 100 – 150 personer kommer att arbeta i depån. Det finns dessutom stora utvecklingsmöjligheter på andra håll i landet, eftersom man inom branschen räknar med stora pensionsavgångar. Och det samtidigt som fler kommer att välja tåget som transportmedel. Det kommer med andra ord att finnas gott om jobb för tågteknikerna, säger Per Malmberg.
Hässleholm ska bli ett centrum för tågutbildningar med riksintag. Yrkeshögskoleutbildningen för tågtekniker är redan igång, och man rustar nu parallellt inom kommunen för att skapa fler typer av utbildningar på området. En utbildning inom yrkesvux skulle med stor sannolikhet öppna möjligheter för en större målgrupp att tillgodogöra sig utbildningen och därefter få jobb inom branschen.