Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Talande exempel på hur besöksnäringen stärker andra näringar

Tingsryd är en pärla under utveckling i hjärtat av den småländska landsbygden. En plats med enorma möjligheter, med andra ord. Kommunen har ett flertal stora projekt på gång som ska stärka besöksnäringen och därmed även bidra till att övriga näringsgrenar vidareutvecklas.

Besöksnäringen genererar konsumtion, och de flesta tänker nog på de mest uppenbara delarna som att bo, äta och uppleva. Givetvis viktiga delar, men långt ifrån allt, enligt Tingsryds turismsamordnare Karin Nilsson. Det finns ett stort mörkertal kring besöksnäringen, som genererar affärer i större utsträckning än vad som kan mätas med enkla medel.
– En stark besöksnäring med ett växande antal turister genererar högre omsättning även för företag som inte är uttalat verksamma inom näringen. Det kan vara en lanthandel eller ett revisionsbolag som exempel, förklarar Karin Nilsson.

Tydlig näringslivssamverkan kring ny destination
För att skapa ännu bättre möjligheter för näringslivet måste Tingsryd ta ett helhetsgrepp där satsningar på besöksnäringen är ett givet inslag.
– I Tingsryd kan vi skapa säljbara produkter baserade på vår vackra natur, men det är långt ifrån allt. Att ha en vacker natur räcker inte som självändamål, vi måste skapa tydliga reseanledningar med kvalitativa bokningsbara produkter, fortsätter Karin Nilsson.
Det pågår exempelvis ett stort utvecklingsarbete kring Destination Åsnen, ett konkret samarbete och varumärkesbyggande mellan kommuner, företag och ideella verksamheter. Målet är att Åsnen ska bli Sveriges ledande nationalparksdestination och enligt Karin Nilsson har man även ett tydligt fokus på den exportmogna destinationen. Det är på den globala marknaden besöksnäringen har sin stora tillväxtpotential.
– Destination Åsnen är ett bra exempel på hur vi samverkar över gränserna. Vi skapar förutsättningar för nya företag att etablera sig och dra nytta av ett tydligt och attraktivt varumärke. Åsnen är med sin insjöskärgård och exklusiva natur i sig en unik produkt som företagen kan utveckla ännu fler aktiviteter kring.
Ett annat stort samverkansprojekt kretsar kring Sydostleden, som kommer att bli en nationell cykelled. Leden är av stort internationellt intresse och när den är färdigutbyggd, hela 27 mil lång, kommer den utan tvekan att bidra till besöksanledningarna för Tingsryd, som har en betydande del av leden inom kommunens gränser. Andra samarbeten som rönt internationell uppmärksamhet är Utvandrarleden som är ensam i sitt slag av paketerat utbud.

Starkt besöksmål är lika med stark etableringsort?
Karin Nilsson har många fler exempel på hur kommunen söker etablera samverkansprojekt tillsammans med näringslivet. Kontentan är ungefär samma för alla projekt: om Tingsryd kan konkurrera som besöksmål, kan kommunen även konkurrera som etableringsort.
– Kommunen har skapat förutsättningar för företag att bli lönsamma och hållbara. Det görs framförallt genom olika initiativ och plattformar för samverkan, inklusive samverkan med offentliga verksamheter. När det gäller samverkan kring Destination Åsnen, som involverar tre kommuner och ett växande antal företag och organisationer, är vi övertygade om att det kommer att utvecklas till ett av Smålands stora exportvärden.
Näringslivsutvecklare Thomas Mattsson, som även är vd för Tingsryds Utveckling och Fastighet AB (Tufab) och Industristiftelsen, håller med Karin Nilsson och menar att Tingsryd har alla möjligheter att lyckas som framstående besöksmål i södra Sverige.
– Med många besökare kan kommunen upprätthålla en god service, och därmed skapa ytterligare tillväxt. Dessutom är det inte alltför sällan man besöker en ny plats som turist för att senare välja att bosätta sig och/eller etablera sitt företag just där – om man fått med sig goda minnen från platsen, tillägger Thomas Mattsson, som själv flyttat till natursköna Tingsryd från en större kommun.