Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Talanger utvecklas i medaljfabriken

Den lilla värmländska kommunen Torsby har lyckats göra sig ett namn internationellt. När man talar om svensk skidsport kan man inte undgå att tänka på Torsby, som fostrat många talanger under åren inom såväl alpin som längdskidåkning, skicross och skidskytte.

Många av våra främsta skidtalanger har en relation till Stjerneskolan i Torsby.
– Lokalt kallas skolan ofta för medaljfabriken eftersom nuvarande och före detta elever hittills har lyckats skrapa ihop ett 120-tal medaljer vid J-VM, U-OS, VM och OS sedan skolan etablerades i början av 1970-talet, informerar rektor Ros-Marie Johnsdotter, och fortsätter:
– Stjerneskolan rymmer även många andra talanger. Tack vare spännande inriktningar som exempelvis tävlingsmekaniker på Fordons- och transportprogrammet samt svetsning inom ramen för industritekniska programmet har vi lyckats bygga upp ett rykte som en av Sveriges främsta gymnasieskolor.

Förstärkt varumärke
Som riksidrottsgymnasium för längdskidåkning och skidskytte tar Stjerneskolan emot elever från hela Sverige. Torsby idrottsgymnasium erbjuder dessutom nationella idrottsprogram inom alpin skidåkning, skicross och fotboll.
– Vi har en gammal tradition av just skidåkning och när skidtunneln invigdes för tio år sedan förstärktes vårt varumärke avsevärt. Nu kan eleverna träna på snö större delen av året och det ger ytterligare försprång för dem som vill utvecklas i sin idrott, säger biträdande rektor Anders Larsson. Han är samtidigt noga med att poängtera att eleverna ska lägga minst lika mycket tid på sina studier som på idrottandet.
Stjerneskolan är dessutom en av få gymnasieskolor som kan erbjuda den ovanliga inriktningen tävlingsmekaniker på Fordons- och transportprogrammet och därför har man riksintag även på den, liksom för svetsare på Industritekniska programmet. Övriga program är mot Bygg och anläggning, Ekonomi, Handel och administration, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Vård och omsorg samt Teknikprogrammet.

Mångfald och utveckling
Stjerneskolan har cirka 600 elever varav nästan 150 går på idrottsgymnasiet. Resterande är fördelade på de nio nationella programmen samt introduktionsprogrammet med språkinriktning för nyanlända. Det ger skolan en prägel av mångfald som skapar förutsättningar för integration som är en viktig del av hela samhället.
Skolan arbetar också mycket med att höja statusen på program som hittills haft ett lägre söktryck, med Vård- och omsorgsprogrammet som exempel.
– Vi har blivit certifierat Vård- och omsorgscollege och det blir som en extra kvalitetsstämpel för alla som väljer den utbildningen. Det är för övrigt ett område där det finns väldigt stora utvecklingsmöjligheter och mycket jobb. Vi har ett bra samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen i Torsby så det finns dessutom väldigt bra underlag för praktik. Vi tror på en stark utveckling inom området, konstaterar Ros-Marie Johnsdotter.
Som industritekniskt centrum behöver Torsby också trygga framtida kompetens inom det området och därför har skolan ett mycket bra samarbete med den kringliggande industrin. Näringslivets uppbackning ger en högre kvalitet i programmen, det är Ros-Marie Johnsdotter och Anders Larsson enade om.