Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Talent Plastics placerar Laxå på kartan

Talent Plastics i Laxå har nog sett i princip allt när det gäller avancerade plastdetaljer. Att en mindre processindustri med 35 anställda har kapacitet och resurser för att leverera till segment som omfattar några av världens stora företag är imponerande. Det har inte minst bidragit till att placera Laxå på kartan – och att företaget dessutom har en kvinnlig vd gör det hela än mer intressant.

Talent Plastics vd Anne Willman berättar inledningsvis att företaget tillhör en svenskägd koncern och affärsområdet, Talent Plastics AB, har åtta enheter i Sverige och Estland varav Laxåfabriken är en. Samtliga är moderna anläggningar omfattande både den senaste tekniken och framstående kompetens.
– Vår största styrka är att vi inom gruppen drar nytta av varandras kunskap och kapacitet, och därmed kan varje lokal enhet leverera även i mycket stora projekt. Vi är dessutom breda i vårt erbjudande och kan bidra med allt från formgivning och prototypframtagning till storskalig produktion av höga volymer, förklarar Anne.

Skarpare konjunktursvängar
Talent Plastics har många kundgrupper – i stort sett alla industrier som behöver någon form av plastdetalj är en potentiell kund. Kunderna återfinns bland annat inom segment som fordon, industri, konsument samt offshore och marin.
– För oss är det oerhört viktigt att bredda verksamheten med tanke på att marknaden förändras allt snabbare. Konjunktursvängarna är skarpare idag och det märker vi av. Om vi då har flera olika segment att leverera till så kan vi hålla orderboken full och fortsätta vidareutveckla verksamheten från Laxå.
Företagets närvaro är viktig för en mindre kommun som Laxå. Det är inte bara direkta arbetstillfällen det rör sig om utan även en hel del kringverksamhet som genererar mer sysselsättning lokalt. Talent Plastics bidrar till att intresset för Laxå växer genom företagsbesök bland annat. Dessutom anlitas lokala underleverantörer.

Hög kvalitet till rätt pris
I marknadens konkurrensutsatta läge gäller det att vara lyhörd. För Talent Plastics handlar mycket om att få göra mer för varje kund, det vill säga mer omfattande uppdrag med fler förädlingssteg. Dessutom värdesätts långsiktighet och ansvarstagande – samtidigt som det krävs effektiva lösningar till lägsta möjliga pris. En inte helt enkel ekvation.
– Vi har förmågan att kombinera hög kvalitet och precision enligt kundens krav med ett konkurrenskraftigt pris. Det gör oss till en intressant samarbetspartner. Inom gruppen kan vi lösa de flesta av kundens utmaningar. Som exempel kan nämnas om behov finns av maskinstorlek som vi inte har i Laxå kan ett systerföretag hjälpa oss.
Då man samtidigt är ett litet företag är beslutsprocessen kort och effektiv. Mycket resurser läggs på vidareutveckling av processer och kompetensutveckling bland medarbetarna.

Rustar för nya utmaningar
– Nästa steg blir att identifiera nya kunder och/eller branscher där vi med vår erfarenhet och kompetens kan hjälpa till att ta fram nya produkter. Vi ser med tillförsikt på framtiden trots det konkurrensutsatta läget. Vi tror på det vi gör och vår egen kompetens, konstaterar Anne Willman.
Efter ett antal strategiska investeringar, nu senast i två nya formsprutor med robotar, står Laxåföretaget väl rustat för nya utmaningar. Det kommer bland annat att öppna nya möjligheter inom fordonsindustrin och Anne utesluter inte att det i framtiden kan bli aktuellt med ytterligare investeringar och satsningar inom Talent Plastics AB.